Til innholdet

Planprogrammet

Planprogrammet er nå sluttbehandlet og vedtatt i kommunestyrene i Rennebu 22.05. og i Midtre Gauldal 18.6. Planprogrammet var ute til høring og offentlig ettersyn fram til 13. april. Det kom inn mange innspill og merknader, både fra sektormyndigheter og private. 

Planprogrammet beskriver:

  • formål, rammer og premisser i planarbeidet
  • planområdet og hvilke vegløsninger som skal utredes
  • problemstillinger som skal utredes i konsekvensanalyse
  • organisering og framdrift i planarbeidet
  • opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet

        
Les hele Planprogrammet her

Saksframlegg med sammendrag av innspill og merknader  

Saksprotokoll Rennebu

Saksprotokoll Midtre Gauldal

 

7. mars ble det avholdt orienteringsmøte med følgende saker

  • Behandling av forslag til  planprogram  16.02.12
  • Planprogram - behandling av merknader og vedtak 11.05.12

     
 Les mer om orienteringsmøtet her

Publisert: 7. mai 2012 ▪ Sist endret: 9. juli 2012