Til innholdet

Søker områder for massedeponi og riggområder

I forbindelse med planlegging av ny E6 fra Ulsberg til Melhus søker Statens vegvesen arealer for massedeponi og riggområder langs hele strekningen.

I anleggsfasen har Statens vegvesen behov for arealer der ulike typer masser kan mellomlagres. Samtidig ser det også ut til å bli en del overskuddsmasser i anlegget.

Det er et ønske om kort transportavstand fra ny veg.

Statens vegvesen ønsker nå å komme i kontakt med grunneiere som har tilgjengelige arealer og/eller trenger masser. Interesserte kan kontakte byggeleder Ole Gunnar Sølberg, e-post: ole.solberg@vegvesen.no, tlf. 414 60 309.

Vi bistår gjerne med det praktiske i forbindelse med søknader/planbehandling.

Du kan se saken på statens vegvesen sine nettsider

Publisert: 13. november 2014 ▪ Sist endret: 13. november 2014