Til innholdet

Morgendagens Rennebu

Morgendagens Rennebu er en tiltaksretta arbeidsform med mål om å realisere tiltak fra kommuneplan og andre mål som vi setter oss. Vi forsøker å jobbe videre med gode initiativ og sammen se på muligheter som finnes og kan utvikles i Rennebu. Rennebu næringsforening, frivilligheten og Rennebu kommune jobber sammen for det beste for våre innbyggere og besøkende.

Styringsgruppen for Morgendagens Rennebu er oppnevnt av formannskapet. På bakgrunn av innspill på seminaret den 17. januar og fra møtet som Rennebu næringsforening hadde den 17. februar startet arbeidet med 3 fokusområder:

  • Knutepunkt Berkåk
  • Markedsføring, omdømmebygging og informasjonskanaler
  • Hytter og hytteturisme som næring

 

Det ble så oppnevt tiltaksgrupper på hvert av disse 3 temaene.

Mål og strategier Morgendagens Rennebu

 

 

Hvis du har ideèr eller ønsker å snakke med noen i styringsgruppa eller tiltaksgruppene er det bare å ta kontakt med Trond Jære, medlemmene i styringsgruppa eller lederne i de ulike tiltaksgruppene.

Ny informasjonsfilm om Rennebu

Det er med stor glede vi presenterer den nye informasjonsfilmen om Rennebu. Filmen gir et innblikk i alt det spennende kommunen har å by på.

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 24. oktober 2014