Til innholdet

Adopsjon

Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og varig hjem til et barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Hvordan du søker om adopsjon og hva som skjer etter at du har søkt, kommer an på hvilken type adopsjon det er snakk om. Rennebu kommune ved NAV Rennebu fungerer som utredningsinstans og bistår Bufetat i å opplyse saken.

Publisert: 20. november 2009 ▪ Sist endret: 30. juni 2015
Les mer
Kontakt

Tlf. 55 55 33 33
 
E-post: nav.rennebu@nav.no
 

 
Åpningstider

Man, ons og fre.

10.00 - 15.00