Til innholdet

Avlastning/ aktivitetskontakt

Avlastning og aktivitetskontakt er tiltak NAV har ansvar for og som er hjemlet i sosialtjenesteloven kapittel 4.

Avlastning
Avlastning er en av tjenestene du som forelder til barn med funksjonsnedsettelser kan ha rett på. Et av inngangsvilkårene er at du har "særlig tyngende omsorgsarbeid" knyttet til barn under 18 år.

Aktivitetskontakt
Kommunal tjeneste, tidligere benevnelse er "støttekontakt". For deg som på grunn av alder, funksjonsnedsettelse eller sosiale problemer trenger bistand for å kunne ha en aktiv og meningsfull fritid.

Publisert: 20. november 2009 ▪ Sist endret: 9. mars 2010
Kontakt

Tlf. 55 55 33 33

E-post: nav.rennebu@nav.no


Åpningstider

Man, tir, ons og fre.

08.00 - 15.00

Tjenestebeskrivelser