Til innholdet

Rusmiddelmisbrukere

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak har NAV Rennebu plikt til å bistå den enkelte til å komme seg ut av rusmisbruk. Pårørende kan også søke råd og veiledning fra NAV-kontoret i Rennebu

NAV Rennebu skal legge tilrette for at enkeltpersoner som sliter med et rusmisbruk og selv ønsker å komme seg ut av det, får tilstrekkelig bistand til dette. NAV Rennebu har plikt til å bistå med et behandlingsopplegg, enten lokalt i kommunen eller ved institusjonsopphold.

NAV Rennebu har også ansvar for å følge opp gravide rusmisbrukere ved å tilby hjelpetiltak.

Publisert: 24. november 2009 ▪ Sist endret: 25. januar 2010
Kontakt

Tlf. 55 55 33 33
 
E-post: nav.rennebu@nav.no
 

 
Åpningstider

Man, ons og fre.

10.00 - 15.00

Tjenestebeskrivelse