Til innholdet

Næring

Rennebu har et allsidig næringsliv med i alt 680 næringsdrivende. Viktigste næring er landbruk.

Bedriftsrådgivningen ivaretas nå i hovedsak av Nasjonalparken Næringshage. Næringshagen er et partnerskap mellom næringsliv i Oppdal og Rennebu, SIVA, Oppdal og Rennebu kommuner. 

For tiden er de tre ansatte med daglig leder Tina Lihaug Selbæk, prosjektleder Silje Kristin Granum og styreleder Jan Bredeveien (50 %). Fra 1. mai tiltrer også bedriftsrådgiver Erik Flå. De har f.t. fast kontordag  på kommunehuset i Rennebu på tirsdager, men er tilgjengelig hele uka på telefon, e-post  samt  for avtaler om møter, bedriftsbesøk og lignende. Rennebu kommune betaler næringshagen for å utføre disse oppgavene, og næringslivet får sine tjenester på samme vilkår som tidligere.

 

Næringshagen

Næringshagen er et samarbeid mellom næringsliv i Oppdal og Rennebu, og kommunene. Vi har kontor i Oppdal Næringshus, og kontordag tirsdag i Rennebu, kommunehuset 2. etg.

Ta kontakt på telefon eller e-post så finner vi et tidspunkt som passer for deg!

Næringshagen skal:

  • Bidra til videreutvikling og vekst i eksisterende bedrifter i Oppdal og Rennebu
  • Bidra til bedriftsetablering i Oppdal og Rennebu.

 

Vi tilbyr veiledning og hjelp til de som har et utviklings- og nyskapingsprosjekt: Nytt eller med utgangspunkt i en eksisterende virksomhet.

 

Tema for veiledning kan være:

  • Vurdering av forretningsidé (etablering eller utvikling)
  • Vurdering av marked og målgruppe
  • Valg av selskapsform og registrering av virksomhet
  • Formaliteter og lovmessige krav
  • Råd ved søknad til kommunale/interkommunale næringsfond, eller midler hos IN og øvrig virkemiddelapparat
  • Utvikling av forretningsplan
  • Vurdering av kompetansebehov og kobling til relevant kompetansemiljø/-leverandør
  • Kobling mot andre aktører

 

Jan Bredeveien – styreleder 50% stilling

Tlf 97094240 E-post jan@nasjonalparkhagen.no

Mentor/veileder, kompetanseutvikling, finansiering, styrearbeid/styreledelse og prosjektledelse.

 

Tina Lihaug Selbæk – daglig leder

Tlf 92878845 E-post tina@nasjonalparkhagen.no

Rekruttering, prosjektledelse, styrearbeid, strategi, økonomi, salg og markedsføring.

 

Silje Kristin Granum – prosjektleder ”Kompetanse/trainee”

Tlf 92603634 E-post silje@nasjonalparkhagen.no

Strategiutvikling, merkevarebygging, kreative prosesser, markedsføring, kommunikasjon, prosjektledelse.

 

Erik Flå – bedriftsrådgiver, forretningsutvikler

Teknologi og forretningsdrift, forretningssystemer og økonomi/regnskap.

 

Landbrukskontoret

Arbeider som før med saker knyttet til jordbruk, skogbruk, bruksutbygging, landbruksveier, bygdeutvikling m.v.

 

Infrastruktur og andre rammebetingelser er hovedoppgavene til strategisk rådgiver Trond Jære (40 %). Det vil si oppgaver knyttet til vei, jernbane, mobil- og bredbåndsdekning, arbeidsgiveravgift m.v.

 

I tillegg kjøper vi en del tjenester knyttet til plan- og utredningsarbeid, informasjon og reiseliv/turisme. Viktige aktører som brukes på disse områdene er Mediaprofil, plankontoret  og  Bygdasenteret.

 

På næringsområdet deltar i stor grad også ordfører og rådmann, det være seg i enkeltsaker eller med koordinering.  Likeså utføres saksbehandling av enkeltsaker av medarbeidere i rådmannens stab.

 

Som det framgår er det mange aktører som arbeider med næringsrelaterte oppgaver.  Fordelen med det er at det gir oss tilgang på variert og ulik spesialkompetanse, og uansett er det ikke mulig å fange opp dette i en stilling som næringskonsulent. Utfordringen kan være koordinering og samordning. For å ivareta dette samles sentrale aktører en gang i måneden til et næringsforum som ledes av ordføreren, og utover dette er det også en oppgave for rådmannen å koordinere og samordne

Næringskonferansen 2014

Vekst i regionen - mandag 3. november 2014, Skifer Hotell Oppdal

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 5. august 2014
Nyttige lenker