Til innholdet

Næringsutvikling

Vellykket Bygdasafari

29. mai var aktørene i reiselivsnettverket i Rennebu (Reisen til fjellet SA) på bygdasafari for å bli bedre kjent med hverandre.

Økt verdiskapning på bygda

60 personer møtte opp for å bli inspirert og for å få økt kunnskap på mulighetene som finnes innenfor naturbasert reiseliv.

Årets jobbskaperpris

I Rennebu dreier mye seg om å skape arbeidsplasser.

Julefrokost for næringslivet i Rennebu

12. desember kl. 08.00. Velkommen!

Vellykket safari!

Nettverket for reiseliv var den 3. november på bygdasafari i egen kommune

Kultur - og naturbasert reiseliv

Video fra små bedrifter i Rennebu

Kompetansebehov og arbeidskraft

Hvilke kompetansebehov har din bedrift på kort og lang sikt? Bli med og gjøre prosjektet lokalt!

Takk!

Meldal Sparebank har bevilget kr 170 000 til to prosjekter som Rennebu kommune prioriterer høyt.

Publisert: 18. mai 2009 ▪ Sist endret: 8. mars 2010
Kontakt

Nasjonalparken næringshage

v/ Tina Lihaug Selbæk

tina@nasjonalparkhagen.no

Tlf. 928 78 845