Til innholdet

Oppvekst og utdanning

I menyen til venstre finner du informasjon om PPT, skole, barnehage, barnevern etc.

Skyting for mestring

Oppstartsmøte med NTNU for prosjektet 26. januar.

Tilstandsrapport for skole og barnehage

Vedtatt i kommunestyret 07.05.2015

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 10. august 2010