Til innholdet

Oppvekst og utdanning

I menyen til venstre finner du informasjon om PPT, skole, barnehage, barnevern etc.

Temamøte om oppvekst 23.01.2014

Utdanningsdirektørens innlegg kan du laste ned her

Tilstandsrapport for skole og barnehage

Vedtatt i kommunestyret 07.05.2015

Vil du være med å finne felles retning for skoler og barnehager i Rennebu kommune?

Åpent møte i samfunnssalen på Berkåk 8. september kl. 18-21.00.

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 10. august 2010