Til innholdet

Vonheim

Vonheim barnehage

Vonheim barnehage

Vonheim barnehage ligger i kommunesenteret på Berkåk. Barnehagen ligger vakkert til i bjørke- og furuskogen nedenfor kommunehuset og riksvei 700. Barnehagen er fordelt på to bygg og det er til sammen fem avdelinger ved barnehagen.  Vi har vi et stort, variert og flott uteområde med bl.a. uberørt skog, opparbeidet sykkelbane og akebakke. 

I vår barnehage legger vi vekt på at barna skal få tid og rom til lek og gode samspillsituasjoner med andre barn og voksne. Vi prøver å finne en god balanse mellom frilek og mer tilrettelagte voksenstyrte aktiviteter. Barna skal få medvirkning i sin hverdag og vi ønsker å gi dem gode mestringsopplevelser slik at de blir selvstendige og trygge på seg selv.  Barnehagene har lett tilgang til naturområder rundt seg som de jevnlig benytter til turer og utflukter. Vi legger stor vekt på uteliv og fysisk aktivitet.

Personalet i barnehagene i Rennebu har utarbeidet enVeivisersom skal angi retning og være en ledestjerne i barnehagens arbeid.  Her sier vi blant annet vi vil ha et personale som er:

Ansvarsfulle og tydelige og som ser hvert enkelt barn og møter det med anerkjennelse og en reflekterende holdning.

Vi er nysgjerrige og lekne sammen med barna.

 

Tegning barn

Ta hensyn i trafikken

Vonheim barnehage oppfordrer til at det tas hensyn når de er ute å går på Berkåk.

Publisert: 20. november 2009 ▪ Sist endret: 3. august 2017
Kontakt

Enhetsleder/styrer
Marta Hage
Tlf 72 42 81 90
            

Ass. styrer 
Mona Elven
Tlf 72 42 81 90

 

Tlf.nr. til avdelingene:

Loftet
72 42 81 91/ 414 04 840
Kammerset/
Litjstuggu
72 42 81 92/ 414 21 406
Storstuggu
72 42 81 93/ 919 16 850
Kjillarstuggu
72 42 81 94/ 950 04 524
       

Ansatte