Til innholdet

Arbeidet med iverksetting av kommunestyrets vedtak er i gang

Rådmannen har startet arbeidet med iverksetting av kommunestyrets vedtak fra 10. januar 2017 om ny barnehage- og skolestruktur. Administrasjonen, rektorer, styrere, teamledere og tillitsvalgte har sammen utformet en plan for videre prosess.

Det er opprettet en styringsgruppe som ledes av rådmannen. Gruppen består av tillitsvalgte, rektorer, styrere og ansatte i administrasjonen. Videre er det satt opp arbeidsgrupper/personer som jobber med bl.a. romfordeling, timeplan, ansatte, kulturbygging, spesialundervisning, skoleskyss, SFO, informasjon, klargjøring av lokaler og utstyr, overganger med besøksrunder.  Arbeidet på flere av disse områdene er godt i gang.

Når det gjelder skoleskyss er det som vanlig frist for kommunene å melde endringer og registrere elever 1. april. Deretter utarbeider AtB en plan for skoleskyssen, og foreldre/foresatte vil bli informert om denne planen så snart den foreligger fra AtB. Normalt foreligger planen for skoleskyss ca. 1. juni.

Vi vil holde innbyggerne oppdaterte gjennom prosessen fram til skolestart i august 2017 gjennom hjemmesiden og facebook. 

Publisert: 24. januar 2017 ▪ Sist endret: 24. januar 2017