Til innholdet

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Damene ved PP-tjenesten

Pp-tjenesten er en hjelpetjeneste som stort sett jobber med aldersgruppen 0-16 år. Vi har mange spennende oppgaver. Blant annet hjelper vi til med kompetanseutvikling i kommunen for at barn og unge med særskilte behov skal få best mulig hjelp. Vi samarbeider mye med skoler og barnehager. Pp-tjenesten gir råd i forbindelse med pedagogiske og psykologiske (psykososiale) utfordringer i barn og unges hverdag. Vi må forholde oss til Opplæringslova § 5-6.

Arbeidsområder:

• Medfødte vansker (eks.: autisme, diverse syndrom, epielpsi, astma, allergi)
• Atferdsvansker/ psykososiale vansker
• Psykiske og/ eller emosjonelle vansker
• Motoriske vansker/ hørsels- og synsproblematikk
• Språkvansker, lese- og skrivevansker eller andre fagvansker
• Mobbing
• Forebyggende arbeid og prosjekter
• Koordinering (i kommunen eller som bindeledd til 2.linjetjenesten)
• Deltakelse i tverrfaglig samarbeid
• Kompetanse- og organisasjonsutvikling

Hovedopgaven til pp-tjenesten er å gjøre en sakkyndig vurdering for barn/ unge som trenger ekstra hjelp med opplæringen i skolen eller barnehagen. Det er vårt ansvar å finne ut hvilken hjelp hvert barn har krav på. I en liten kommune som vår, hender det ofte at vi kontakter andre for spesialisthjelp, som f eks Statped eller BUP.

Pp-tjenesten fatter ingen enkeltvedtak. Ansvaret til ppt er å gi råd til andre om hvordan de skal ta ansvar (rektor/styrer, lærer/ førskolelærer, foreldre og barn). Vi som jobber i pp-tjenesten har taushetsplikt. Det er frivillig å få hjelp av oss, og alle tjenester vi tilbyr er gratis. Velkommen til å ta kontakt hvis du lurer på noe!

Kurs: Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre

Et tilbud til alle foreldre med barn i alderen 2-6 år

Kurs: oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre

Oppstart av kurs i Rennebu torsdag 19.mars kl 13.00- 15.15. Interessert?

De utrolige årene

Skole - og barnehageprogrammet

Publisert: 13. mai 2009 ▪ Sist endret: 26. november 2013
Kontakt

Enhetsleder/PP-rådgiver
Lynn-Mari Spencer (permisjon 50%)
Tlf 72 42 81 23
 
Spesialpedagog
Linda Havdal 
Tlf. 72 42 81 24