Til innholdet

Skole

Rennebuskolen
Administrasjon

Ass.rådmann Lill Hemmingsen Bøe er administrativt ansvarlig for Rennebuskolen.

Følgende skoler utgjør Rennebuskolen:

Innset skole, rektor Nina Oddan

Voll skole, rektor Heidi Sæther

Berkåk- og Rennebu ungdomsskole, rektor Kari Haukdal og assisterende rektor Tove Bruholt

Lokalisering

De to grendeskolene på Innset og Voll er samlokalisert med barnehage.

På Berkåk er barneskole og ungdomsskole samlokalisert, mens Vonheim barnehage ligger like i nærheten.

Elevtall

I barneskolen er samlet elevtall 202

I ungdomsskolen er elevtallet 113

For skoleåret 2014/2015 er samlet elevtall i Rennebuskolen 315

 

På Foreldrepulsen får du tips om det å være foreldre i skolen, trykk linken under. 

 

 

Vurdering for læring

Prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Voksne skaper vennskap

– vi har alle et ansvar

NyGIV

Gjennomføring i videregående opplæring

"Ung skaperlyst"

Se bilder fra messen

Velkommen til Rennebuskolen!

Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2014 må skrive seg inn i skolen.

Melding om politisk vedtak - prinsipper for behandling av søknad om skoleplass

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandlet saken i møte 24.05.2012 sak 32/12.

Skolestart

for alle elevene i Rennebuskolen tirsdag 19. august 

Hva er spesialundervisning?

En rask innføring i hva det innebærer

Feil dato for siste skoledag 2015 i aktivitetskalenderen

Siste skoledag for våren 2015 er 24. juni

Innskriving på skolen

Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2015 må skrive seg inn i skolen. Dette gjøres ved din nærskole.

SkiTaxi til Nerskogen skisenter 21. Mars

For 5.-10. klassinger. Påmeldingsfrist 18. mars

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 22. august 2014