Til innholdet

Skole

Rennebuskolen
Administrasjon

Kommunalsjef Lill Hemmingsen Bøe er administrativt ansvarlig for Rennebuskolen.

Følgende skoler utgjør Rennebuskolen:

Nerskogen skole, rektor Heidi Reitås Sæther og assisterende rektor Ann Kristin Haugerud

Innset skole, rektor Nina Oddan

Voll skole, Rektor Heidi Sæther

Berkåk- og Rennebu ungdomsskole, rektor Kari Haukdal og assisterende rektor Tove Bruholt

Lokalisering

De tre grendeskolene på Nerskogen, Innset og Voll er samlokalisert med barnehage.

På Berkåk er barneskole og ungdomsskole samlokalisert, mens Vonheim barnehage ligger like i nærheten.

Elevtall

I barneskolen er samlet elevtall 213

I ungdomsskolen er elevtallet 101

For skoleåret 2012/2013 er samlet elevtall i Rennebuskolen 300.'

 

På Foreldrepulsen får du tips om det å være foreldre i skolen, trykk linken under. 

 

 

Melding om politisk vedtak - prinsipper for behandling av søknad om skoleplass

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandlet saken i møte 24.05.2012 sak 32/12.

Velkommen til Rennebuskolen!

Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2014 må skrive seg inn i skolen.

"Ung skaperlyst"

Se bilder fra messen

NyGIV

Gjennomføring i videregående opplæring

Voksne skaper vennskap

– vi har alle et ansvar

Vurdering for læring

Prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 25. oktober 2013