Til innholdet

Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole

bilde av skolen

Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole er en 1-7 skole for elever fra Berkåk og en 8-10 skole for alle ungdommene i Rennebu kommune. Skolen har SFO-ordning med åpent i ferier, men stengt 4 uker i juli måned.
 
I skoleåret 2016-17 har skolen 124 elever på barnetrinnet og 90 elever på ungdomstrinnet. Det er 26 barn i SFO.
 
Skolen er lokalisert ved Rennebuhallen og Kommunehuset og ligger flott til ved NM-bakken og kunstgressbanen/ skøytebanen. Med gunstig avstand til Buvatnet ligger det godt til rette for uteskole og varierte aktiviteter i friminutt og i kroppsøvingstimer.
 
Skolen har gjennomgått flere byggetrinn. I 1989 stod småskolen ferdig, i 2004 ungdomsskolen og høsten 2010 var det åpning av nytt bygg med arbeidsplasser for lærere, administrasjon og arealer for 5-7. Det såkalte HK-bygget er nyoppusset høsten 2010. Bygningsmassen fremstår nå som en helhetlig og god læringsarena.
 
Hvert år har skolen en kultursatsning fra 1. til 10.trinn: 1.-7. trinn arrangerer Adventsstemning og har i tillegg underholdning i forbindelse med Aksjonsdagen på NRK 1. Høydepunktet kommer på 10.trinn. Da setter skolen opp en musikal som vises tre ganger i Kulturvukku. Publikum støtter helhjertet opp om alle skolens arrangement.

Hva er spesialundervisning?

En rask innføring i hva det innebærer

Klage på karakter for eksamen i grunnskolen

Dette gjelder sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen og for grunnskoleopplæring for voksne våren 2016

Publisert: 24. november 2009 ▪ Sist endret: 19. juni 2017
Kontakt

Enhetsleder/Rektor
Kari Haukdal
Tlf 72 42 81 83
Berkåk, 7391 Rennebu

    
Ass. rektor/avdelingsleder
Tove Aasheim Bruholt
Tlf 72 42 81 84

         

Avdelingsleder
Idun Skårsmoen
Tlf 72 42 81 82

   
Kontor
Britt Smeplass
Tlf 72 42 81 81

   
Kontaktinfo ansatte