Til innholdet

Det lokale fotavtrykket

En brosjyre om felles verdigrunnlag for barnehagene og skolen i Rennebu

Det lokale fotavtrykk

Barnehage-/skoleåret 2014/2015 er det arbeidet med å finne et felles verdigrunnlag for barnehagene og skolen i Rennebu.

Det har vært en prosess med bred involvering fra foreldre, barn/elever, ansatte og politikere for å utvikle en felles retning og kjennetegn på innholdet i barnehagene og skolene. Arbeidet er oppsummert og presenteres i folderen ”Det lokale fotavtrykk”, som vil bli delt ut til alle foresatte, ansatte og politikere.

 

Verdier som skal styre arbeidet i barnehagene og skolene i Rennebu er:

Lyst til å lære gjennom

  • lokal forankring
  • mangfold som ressurs
  • utvikling gjennom å spille på lag

       
Brosjyren finner du her (pdf) 

Publisert: 19. august 2015 ▪ Sist endret: 19. juni 2017