Til innholdet

Rennebu barne- og ungdomsskole

bilde av skolen

Rennebu barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole for elever i Rennebu kommune. Skolen har SFO-ordning med åpent i ferier, men stengt 4 uker i juli måned.
 
I skoleåret 2017-18 har skolen 198 elever på barnetrinnet og 87 elever på ungdomstrinnet. Det er ca 30 barn i SFO.
 
Skolen er lokalisert ved Rennebuhallen og Kommunehuset og ligger flott til ved NM-bakken og kunstgressbanen/ skøytebanen. Med gunstig avstand til Buvatnet ligger det godt til rette for uteskole og varierte aktiviteter i friminutt og i kroppsøvingstimer.
 
Skolen har gjennomgått flere byggetrinn. I 1989 stod småskolen ferdig, i 2004 ungdomsskolen og høsten 2010 var det åpning av nytt bygg med arbeidsplasser for lærere, administrasjon og arealer for 5.-7. trinn. Det såkalte HK-bygget ble oppusset høsten 2010. Bygningsmassen fremstår nå som en helhetlig og god læringsarena.
 
Hvert år har skolen kultursatsninger fra 1. til 10.trinn: 1.-7. trinn arrangerer Adventsstemning og har i tillegg underholdning i forbindelse med Aksjonsdagen på NRK 1. Høydepunktet kommer på 10.trinn. Da setter skolen opp en musikal som vises tre ganger i Kulturvukku. Publikum støtter helhjertet opp om alle skolens arrangement.

Skoleruter buss

Skoleåret 2018/2019

Hva er spesialundervisning?

En rask innføring i hva det innebærer

Klage på karakter for eksamen i grunnskolen

Dette gjelder sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen og for grunnskoleopplæring for voksne våren 2016

Publisert: 24. november 2009 ▪ Sist endret: 2. august 2017
Kontakt

Enhetsleder/Rektor
Gerd M. Staverløkk
Tlf. 72 42 81 83
     

Avdelingsleder 1.-4 trinn
Lene Nyhus
Tlf.  72 42 81 85 
      

Avdelingsleder 5.-7. trinn
Oddveig Uv Værnes
Tlf. 72 42 81 82 
      

Avdelingsleder 8.-10.trinn
Tove Aasheim Bruholt
Tlf 72 42 81 84    

    
Kontor
Britt Smeplass
Tlf 72 42 81 81