Til innholdet

Voll skole

Voll skole

På Voll skole har vi et godt og oversiktlig miljø, med gode forutsetninger for god læring både med tanke på fysiske og sosiale forhold. Vi fikk ett nytt tilbygg som ble tatt i bruk i 1994, og skolen ligger fint til ved Rennebu kirke og Orkla som nærmeste nabo. Vi har et variert natur og kulturlandskap som vi ofte bruker i skolesammenheng.
 

Skoleåret 2016/2017 har skolen 59 elever, på 1. - 7. trinn
Skolen er lokalisert sammen med Voll barnehage.

Takk for oppmerksomheten

Takk til alle som har vært med på å gjøre markeringen av 50-årsjubileumet for Voll skole til en stor og gledelig opplevelse.

50-årsjubileum på Voll skole

Rennebu kommune har en meget oppegående 50-årsjubilant i sin organisasjon i år.

”Si hei – vær en venn” – BlimE

Voll skole har deltatt med BlimE-dans

Torbjørn Egner forestilling 4. oktober

Les mer om forestillingen og se bilder

"Voksne skaper vennskap"

FAU på Voll skole ønsker å sette fokus på hvordan vi som voksne kan være gode rollemodeller

Uteskole - Voll skole

På Voll skole setter både elevene og lærerne pris på å kunne legge en del av opplæringa til "klasserommene" vi finner i nærmiljøet ute.

Publisert: 24. november 2009 ▪ Sist endret: 10. august 2016
Kontakt

Enhetsleder/Rektor
Heidi Reitås Sæther
Tlf 72 40 25 81/ 402 28 590
Voll, 7393 RENNEBU

 
Ansatte (pdf)