Til innholdet

Rennebu3000

DSC_0189_edited-1

Rennebu 3000 er et treårig prosjekt med målsetning om å øke folketallet i Rennebu. Innen en periode på 12 år ønsker vi at det skal være minst 3000 innbyggere i Rennebu. I en tid da folkestrømmen er på rask vei inn mot byene, vil det være et ”hårete mål” å tro at vi kan få strømmen til å snu. Men vi må prøve!

Alle er velkommen til å flytte til Rennebu.

Den gruppen prosjektet er rettet mot er ungdom, eller unge voksne, i aldersgruppen 25 – 35 år. Gjerne med tilknytning til kommunen fra før.

Fokusområdene våre er :

  • Skape bolyst
  • Skape engasjement
  • Skape arbeidsplasser

Rennebu 3000 ønsker å stimulere og hjelpe frem et bredt spekter av lokale utviklingsprosjekt.

Det er viktig:

  • å få ungdom til å flytte tilbake
  • å følge opp ungdommens ønsker
  • å utvikle attraktive møteplasser
  • å komme i god dialog med grendalagene

Samhandling vil være et viktig fokusområde for vårt arbeid.

Med hjelp og engasjement fra kommunens innbyggere vil vi sammen satse hardt på å klare det.

Mål - delmål for Rennebu 3000

1. Skape attraktive lokalsamfunn - særlig for ungdom

DSC_0110

2. Mobilisere ildsjeler i grendene - bedre inkludering av tilflyttere

3. Satse på nye boløsninger og attraktive tomter

4. Stolthet av egen bygd/kommune

5. Arbeidsplasser – 10-14 arbeidsmuligheter, stedsuavhengig, pendling

6. Bedre integrering og forankring i organisasjonen Rennebu kommune

For å oppnå en aktiv dialog med befolkningen, har vi bl.a. opprettet en facebookside der vi spesielt ønsker å komme i kontakt med de yngre som enten bor i Rennebu, eller har annen tilknytning til kommunen.

Rennebu3000 logo

Prosjektgruppa ønsker å bruke kommunens hjemmesider til å holde befolkningen jevnlig orientert om de tiltak som iverksettes gjennom prosjektet.

Besøk også Rennebu 3000 på

Inger Marita Lorentzen vant slagordkonkurransen; Engasjerende optimisme

Årets Rennbygg 2011

Det er mange i Rennebu som gjør en stor innsats i forskjellige sammenhenger.

Rennebu 3000

For å legge til rette for bosetting er det viktig å utvikle attraktive lokalsamfunn.

Rennebu – et godt sted å være!

Rennebu 3000 fokuserer på attraktive lokalsamfunn!

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 27. juli 2011