Til innholdet

Jobb

- muligheter og utfordringer

I Rennebu er det registrert i overkant av 650 næringsdrivende. De fleste er enmanns-bedrifter, bare et tjuetalls har mer enn fem ansatte. Næringslivet i Rennebu består av små bedrifter.

Ca 25% av de sysselsatte jobber innenfor landbruket. I tillegg er det mange årsverk innen helse og sosial. Videre bør en nevne industri/bergverk og bygg og anlegg.

Pendling til et større og mer rikt arbeidsmarked er innenfor akseptabel pendleravstand. I en innbyggerundersøkelse som er gjort i Rennebu viser det seg at 50% mener at ei reisetid på litt i overkant av 30 minutter er akseptabel reisetid.

Til Oppdal er det 35 km

Til Støren er det 34 km

Til Meldal er det 38 km

Til Melhus er det 65 km

Til Trondheim er det 84 km

Til Kvikne er det 37 km

Se ledige stillinger i Rennebu kommune her

Ledige stillinger i regjonen finner du her

Publisert: 27. juli 2011 ▪ Sist endret: 20. januar 2012