Til innholdet

Landbrukseiendommer

Haugan-006
IMG_6101

Stimulere til fast bosetting på landbrukseiendommer.

I Rennebu kommune søker vi å tilrettelegge og stimulere til fast bosetting på landbrukseiendommer.

Gårds- og småbruk er attraktive boplasser og plasser hvor man kan utvikle nye virksomheter. Flere og flere kan tenke seg å kjøpe eller leie et gårdsbruk. I dag stopper mange spennende ideer i vanskeligheter med å finne ledige eiendommer på markedet. Det er ønskelig å få ledige gårdsbruk i bruk igjen, eller få disse ut for salg eller leie.

Dette kan være med på å trekke nye innbyggere og eller ressurser til Rennebu.

Til dere som sitter med landbrukseiendommer og som er usikker på mulighetene innenfor lovverket, stikk innom Enhet for landbruk og miljø for en dialog, så kan vi se på mulighetene for evt fradeling.

Publisert: 8. juli 2011 ▪ Sist endret: 8. juli 2011