Til innholdet

Tilskuddsmidler

Hvem kan søke om Rennebu 3000 midler

1. Kan gis til lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gode ideer innenfor Rennebu 3000 sine målsettinger:

  • skape engasjement
  • skape arbeidsplasser
  • skape gode bomiljø


2. Krever en enkel søknad

  • beskriv ideen
  • sett opp et budsjett over hva pengene skal brukes til.


3. Det kan som hovedregel ikke benyttes til investeringer i utstyr. Unntaket er mindre investeringer som er avgjørende for gjennomføring av aktiviteten.
Tilskudd til utstyr skal normalt ikke overstige 10% av prosjektkostnadene.


4. Skal ikke konkurrere med andre kommunale støtteordninger.


5. Er ment som fødselshjelp for å kunne utløse støtte fra andre instanser.


6. Sluttregnskap med kort resyme` og evt noen bilder.

Publisert: 8. juli 2011 ▪ Sist endret: 8. juli 2011