Til innholdet

Skatt og betalingssatser

I menyen til venstre finner du opplysninger om skatt, gebyr - og betalingssatser.

Eiendomsskatt for 2013

Eiendomsskattelisten for 2013 blir lagt ut til alminnelig gjennomsyn

Eiendomsskatten for 2014

Eiendomsskattelisten for 2014 er lagt ut til offentlig gjennomsyn

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 27. april 2010