Til innholdet

Priser og gebyrer

 

 

Barnehagene Legekontoret
Boligavdelinga Rennebuhallen
Plan- og byggesaker Matombringing
Eiendomsskatt Omsorgsboliger og trygdeboliger
Feiegebyrer Opphold helsesenteret
Fritidsklubben Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
Fysioterapi Renovasjon og slamgebyrer
Jordloven SFO
Kart og oppmåling Trygghetsalarm
Konsesjonssaker Utslippsaker
Kulturskolen i Rennebu Utenlandsvaksiner
Landbruksvikar Vann og avløp

 

 

Barnehage

Gjelder fra 01.08.2015

Boligavdelingen

Gjelder fra 01.01.2015

Feiegebyrer

Gjelder fra 01.01.2015

Fritidsklubben

Gjelder fra 01.01.2015

Fysioterapi

Gjelder fra 01.07.2012

Jordloven

Gjelder fra 01.01.2015

Kart og oppmåling

Gjelder fra 01.01.2015

Konsesjonssaker

Gjelder fra 01.01.2015

Kulturskolen i Rennebu

Gjelder fra 01.01.2015

Landbruksvikar

Gjelder fra 01.01.2015

Legekontoret

Gjelder fra 01.07.2012

Matombringing

Gjelder fra 01.01.2015

Omsorgsboliger og trygdeboliger

Gjelder fra 01.01.2015

 

Opphold helsenteret

Gjelder fra 01.01.2015

Rennebuhallen/samfunnshuset

Gjelder fra 01.01.2015

Renovasjon og slamgebyrer

Gjelder fra 01.01.2015

SFO

Gjelder fra 01.01.2015

Trygghetsalarm

Gjelder fra 01.01.2015

Utenlandsvaksinering

Gjelder fra 01.01.2014

Vann og avløp

Gjelder fra 01.01.2015

Publisert: 5. juni 2009 ▪ Sist endret: 8. februar 2013
Tjenestebeskrivelser