Til innholdet

Priser og gebyrer

 

Barnehagene Legekontoret
Boligavdelinga Rennebuhallen
Plan- og byggesaker Matombringing
Eiendomsskatt Omsorgsboliger og trygdeboliger
Feiegebyrer Opphold helsesenteret
Fritidsklubben Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
Fysioterapi Renovasjon og slamgebyrer
Jordloven SFO
Kart og oppmåling Trygghetsalarm
Konsesjonssaker Utslippsaker
Kulturskolen i Rennebu Utenlandsvaksiner
  Vann og avløp

 

Barnehage

Gjelder fra 01.08.2016

Boligavdelingen

Gjelder fra 01.01.2015

Feiegebyrer

Gjelder fra 01.01.2016

Fritidsklubben

Gjelder fra 01.01.2016

Fysioterapi

Gjelder fra 01.07.2014

Jordloven

Gjelder fra 01.01.2016

Kart og oppmåling

Gjelder fra 01.01.2016

Konsesjonssaker

Gjelder fra 01.01.2016

Kulturskolen i Rennebu

Gjelder fra 01.01.2016

Legekontoret

Gjelder fra 01.01.2015

Matombringing

Gjelder fra 01.01.2016

Omsorgsboliger og trygdeboliger

Gjelder fra 01.01.2015

 

Opphold helsenteret

Gjelder fra 01.01.2016

Rennebuhallen/samfunnshuset

Gjelder fra 01.01.2016

Renovasjon og slamgebyrer

Gjelder fra 01.01.2016

SFO

Gjelder fra 01.01.2016

Trygghetsalarm

Gjelder fra 01.01.2016

Utenlandsvaksinering

Gjelder fra 01.01.2014

Vann og avløp

Gjelder fra 01.01.2016

Publisert: 5. juni 2009 ▪ Sist endret: 11. april 2016
Tjenestebeskrivelser