Til innholdet

Postliste 11.04.2011

Lnr: 905/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:223

Saksnr: 11/113-2 Dok.type: /U Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

Saksb: RÅDM/BSK/KHA Journalenhet:KOM

Navn:

Dok.beskr: SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2010/2011 - BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE

 

Lnr: 2381/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:Q15

Saksnr: 11/496-1 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM//BHE Journalenhet:KOM

Navn: Styret i Leverdalen hytteeierforening

Dok.beskr: TILRETTELEGGING FOR HYTTE- OG FRILUFTSLIVI RENNEBU PÅSKEN 2011

 

Lnr: 2383/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:M77

Saksnr: 11/497-1 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/TEK/GFJ Journalenhet:KOM

Navn: Myrvegen Mat AS

Dok.beskr: SØKNAD OM HANDEL MED PYROTEKNISK VARE

 

Lnr: 2384/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:MAT 143/24

Saksnr: 08/1374-9 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/EVA Journalenhet:KOM

Navn: Lund Hytteproduksjon

Dok.beskr: 143/24 KONTROLLERKLÆRING

 

Lnr: 2385/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:MAT 60/6

Saksnr: 11/498-1 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/ Journalenhet:KOM

Navn: Statens vegvesen Region midt

Dok.beskr: 60/6 VEDR. SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT HUS PÅ BRANNTOMT VED FYLKESVEG 700 I RENNEBU

 

Lnr: 2386/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:F05 &58

Saksnr: 11/347-2 Dok.type: /U Gradering:

Saksb: RÅDM/IPO/BLI Journalenhet:KOM

Navn: Helsetilsynet i Sør-Trøndelag

Dok.beskr: SVAR - VARSEL OM VIRKSOMHETSTILSYN - TILSYN MED KOMMUNENS SAKSBEHANDLING - UTREDNING OG TILDELING AV AVLASTNING TIL ELDRE

 

Lnr: 2387/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:MAT 38/2

Saksnr: 10/1298-24 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/IND Journalenhet:KOM

Navn: Statens vegvesen

Dok.beskr: 38/2 OMDISPONERING AV LANDBRUKSAREAL TIL BOLIGFORMÅL STAMNAN - BEHANDLING I FYLKESUTVALGET

 

Lnr: 2388/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:GÅRD 69/4

Saksnr: 11/44-2 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/LMT/EUL Journalenhet:KOM

Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Dok.beskr: FOREBYGGENDE OG KONFLIKTDEMPENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADER - TILSKUDD TIL RADIOBJELLER - AVSLAG

 

Lnr: 2389/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:231

Saksnr: 11/499-1 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/GKR Journalenhet:KOM

Navn: Det Kgl. Kulturdepartement

Dok.beskr: FASTSETTELSE AV SATSER FOR BETALING FOR AVSKRIFT OG KOPI AV ARKIVMATERIALE

 

Lnr: 2391/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:G20

Saksnr: 11/500-1 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM//LHE Journalenhet:KOM

Navn: Helsetilsynet

Dok.beskr: OPPSUMMERINGSRAPPORT - GJENNOMGANG AV VEDTAK OM TVUNGEN INNLEGGELSE OG TILBAKEHOLD I HELSEINSTITUSJON

 

Lnr: 2393/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:B06

Saksnr: 10/23-103 Dok.type: /U Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

Saksb: RÅDM/BSK/KHA Journalenhet:KOM

Navn:

Dok.beskr: SVAR - SKOLEFRI FRA BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE

 

Lnr: 2394/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:252

Saksnr: 11/300-6 Dok.type: /U Gradering: U Offl §13, fvl §13

Saksb: RÅDM/STAB/SVI Journalenhet:KOM

Navn: Statens kartverk

Dok.beskr: PANTEDOKUMENT TIL TINGLYSING

 

Lnr: 2396/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:B06

Saksnr: 10/23-104 Dok.type: /I Gradering:U4 Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

Saksb: RÅDM/BSK/KHA Journalenhet:KOM

Navn:

Dok.beskr: SKOLEFRI FRA BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2010

 

Lnr: 2397/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:411

Saksnr: 11/483-2 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/PWO Journalenhet:KOM

Navn:

Dok.beskr: KOORDINATOR DAGSENTER I 60% FAST STILLING

 

Lnr: 2399/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:611

Saksnr: 09/1202-29 Dok.type: /U Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/KGU Journalenhet:KOM

Navn: Jan Becken

Dok.beskr: OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV

 

Lnr: 2400/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:Q14

Saksnr: 11/502-1 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/TEK/GFJ Journalenhet:KOM

Navn: Rambøll

Dok.beskr: E-POSTKORRESPONDANSE - OPPRUSTING AV KOMMUNALE VEIER

 

Lnr: 2401/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:K01

Saksnr: 11/503-1 Dok.type: /I Gradering:

Saksb: RÅDM/LMT/IKS Journalenhet:KOM

Navn: Endre Kosberg

Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTORFERDSEL I UTMARK

 

Lnr: 2406/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:416

Saksnr: 11/177-5 Dok.type: /U Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/PWO Journalenhet:KOM

Navn:

Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 18% VIKARIAT SOM HJELPEPLEIER/OMSORGSARBEIDER/HELSEFAGARBEIDER

 

Lnr: 2408/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:661

Saksnr: 09/1247-10 Dok.type: /U Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/GKR Journalenhet:KOM

Navn: Asbjørn Stette Niscaya AS

Dok.beskr: ENDREDE TIDER ALARMANLEGG/ÅPNING AV DØRER APRIL OG MAI 2011 KOMMUNEHUSET I RENNEBU

 

Lnr: 2409/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:PERM

Saksnr: 11/447-3 Dok.type: /U Gradering:

Saksb: RÅDM/STAB/ISK Journalenhet:KOM

Navn:

Dok.beskr: RETUR AV INNLØST OG SLETTET PANTOBLIGASJON

 

Lnr: 2421/11 Regdato:11.04.2011 Arkivkode:B06

Saksnr: 10/23-105 Dok.type: /U Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

Saksb: RÅDM/BSK/KHA Journalenhet:KOM

Navn:

Dok.beskr: SVAR - SKOLEFRI FRA BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2010

 

Publisert: 13. april 2011 ▪ Sist endret: 13. april 2011