Til innholdet

Postliste 08.04.2015

Lnr:       10467/14                Regdato:08.04.2015  Arkivkode:GÅRD

Saksnr: 14/72-10                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  DELUTBETALING LAVRISIKOLÅN

 

Lnr:       6282/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:223 A13

Saksnr: 15/865-7                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:          Foreldregruppa ved Voll barnehage

              Dok.beskr:  SVAR - ØNSKE OM REDEGJØRELSE FOR ENDRINGER VED VOLL BARNEHAGE

 

Lnr:       6322/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:417

Saksnr: 15/985-9                 Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6323/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:417

Saksnr: 15/985-10               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6324/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:417

Saksnr: 15/985-11               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6325/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:417

Saksnr: 15/985-12               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6326/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:417

Saksnr: 15/985-13               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6328/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/989-51               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       6331/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1065-6               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6332/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1065-7               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6333/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-7               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       6334/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-5               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       6336/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 14/3852-36             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Amanda Kjøkkendesign AS

              Dok.beskr:  SV: BENKEPLATER OG FRONT

 

Lnr:       6337/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 15/88-27                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Amanda Kjøkkendesign AS

              Dok.beskr:  SV: BENKEPLATER OG FRONT

 

Lnr:       6338/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:460

Saksnr: 14/452-3                 Dok.type: /I                  Gradering:XX Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM UTVIDELSE AV PERMISJON

 

Lnr:       6339/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 32/32

Saksnr: 14/2108-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Arve E. Withbro

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST

 

Lnr:       6340/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 192/18

Saksnr: 15/1131-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          TrønderEnergi Kraft AS

              Dok.beskr:  192/18 OMNUMMERERING INNERDALSDAMMEN

 

Lnr:       6342/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:GÅRD 80/4

Saksnr: 15/1147-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Sverre Sugaren

              Dok.beskr:  80/4 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING

 

Lnr:       6343/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 15/1083-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  SV: NÆRINGSBYGG NERSKOGEN

 

Lnr:       6344/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:GÅRD 81/26

Saksnr: 15/1148-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Sverre Sugaren

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:       6346/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:574

Saksnr: 15/1149-1               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:          klp

              Dok.beskr:  INNVILGELSE AV ALDERSPENSJON

 

Lnr:       6347/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:014

Saksnr: 15/811-12               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FRITAK FRA VALG TIL KOMMUNESTYRET

 

Lnr:       6348/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 15/1150-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Snillfjord kommune

              Dok.beskr:  SØKNAD OM STØTTE TIL MOBILISERINGSPROSJEKT

 

Lnr:       6349/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:033

Saksnr: 14/3640-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/INN/NOD                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddmund Stråbø, Håvard Rogogjerd

              Dok.beskr:  INNKALLING TIL MØTE, SAMARBEIDSUTVALGET INNSET SKOLE 2014/2015

 

Lnr:       6350/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 231/4

Saksnr: 14/1029-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Martin Morken

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6351/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 21/105

Saksnr: 14/2975-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Even Elgsæter

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSTAKST AV FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       6352/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 62/233

Saksnr: 15/1152-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Morten Olsen og Håvard Rønning

              Dok.beskr:  SØKNAD OM UTVIDELSE AV TOMT

 

Lnr:       6354/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 61/56

Saksnr: 14/390-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddbjørg Gunnes

              Dok.beskr:  KOMM. AVGIFTER

 

Lnr:       6355/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 13/23

Saksnr: 15/1151-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingeborg Segtnan

              Dok.beskr:  13/23 SØKNAD OM TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       6356/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 61/56

Saksnr: 14/390-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddbjørg Gunnes

              Dok.beskr:  SVAR - KOMM. AVGIFTER

 

Lnr:       6357/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:Q14 &40

Saksnr: 15/1153-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Norconsult AS

              Dok.beskr:  TILBUD PROSJEKTERINGS- OG RÅDGIVINGSTJENESTER VA OG VEG

 

Lnr:       6358/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/38-14                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN - BYGGEARBEID OG TILRETTELEGGING AV UTEAREAL PÅ HYTTE VED MINILLA - TROLLHEIMEN LVO, R ENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       6359/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 69/13

Saksnr: 14/1064-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Inger Marie Illøkken

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ FASTSATT EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6360/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:B32

Saksnr: 15/1100-4               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - KLAGE PÅ PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ 2015

 

Lnr:       6361/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 44/1

Saksnr: 08/1216-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingrid Meslo

              Dok.beskr:  44/1 TILBAKEMELDING OM FERDIGE BYGGEARBEIDER

 

Lnr:       6362/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:460

Saksnr: 14/3588-5               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORLENGELSE AV OMSORGSPERMISJON

 

Lnr:       6363/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 68/1

Saksnr: 14/1063-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Knut Romsås

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6364/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 60/4/1

Saksnr: 14/1268-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Marit Helde Illøkken

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6367/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:GÅRD 81/26

Saksnr: 15/1148-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Sverre Sugaren

              Dok.beskr:  KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 81, BNR. 26 - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       6368/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:GÅRD 81/25

Saksnr: 15/951-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Tormod Eggan

              Dok.beskr:  KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 81, BNR. 25 - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       6381/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/38-15                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret i Trollheimen

              Dok.beskr:  VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN - MELDING OM VEDTAK I VO SAK 25/2015 - KLOPPLEGGING PÅ DELER AV TRASEE MELLOM NERSKOGE N OG JØLDALSHYTTA - TROLLHEIMEN LVO, RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       6382/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:MAT 62/259

Saksnr: 15/1154-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Janne Havdal Nordbø

              Dok.beskr:  62/259  KLAGE PÅ VANN- OG AVLØPSGEBYR

 

Lnr:       6403/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:Q80

Saksnr: 15/1011-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INNSPILL TIL TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET.

 

Lnr:       6404/15                   Regdato:08.04.2015  Arkivkode:Q80

Saksnr: 15/1011-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Kåre Grøtte

              Dok.beskr:  INNSPILL TIL TRAFFIKSIKKERHETSPLAN RENNEBU KOMMUNE.

 

Publisert: 10. april 2015 ▪ Sist endret: 10. april 2015