Til innholdet

Postliste 11.04.2015

Lnr:       6490/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-10             Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

Lnr:       6491/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1146-3               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       6492/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 128/24

Saksnr: 12/1685-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 128/24 UTSLIPP AV GRÅVANN, FRITIDSBOLIG SØRØYÅSEN HYTTEOMRÅDE, NERSKOGEN

 

Lnr:       6493/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 163/3

Saksnr: 12/1377-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 163/3 SORT - OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG GRINDAL

 

Lnr:       6494/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 21/184

Saksnr: 14/681-9                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          A-R Helgemo AS

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 21/184  GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       6495/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 138/17

Saksnr: 13/987-8                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          A-R Helgemo AS

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 138/17 - GRÅVANN, FRITIDSBOLIG FURUSJØEN

 

Lnr:       6496/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 21/313

Saksnr: 14/366-6                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 21/313 - SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG SØRØYÅSEN, NERSKOGEN

 

Lnr:       6497/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 21/315

Saksnr: 14/365-6                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 21/315 - SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG SØRØYÅSEN, NERSKOGEN

 

Lnr:       6498/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 63/18

Saksnr: 14/3411-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu kommune v/enhet for teknisk drift

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST - 63/18 M/ FLERE LEGGING AV OVERVANNLEDNING BERKÅK

 

Lnr:       6499/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 38/24

Saksnr: 13/1476-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          HAMOS Forvaltning IKS

              Dok.beskr:  SLAMTØMMING - 38/24 UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       6500/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 134/6

Saksnr: 13/1164-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          HAMOS Forvaltning IKS

              Dok.beskr:  SLAMTØMMING - 134/6  UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, KYLLINGFJØS

 

Lnr:       6501/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 128/46 og 128/47

Saksnr: 13/1421-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          HAMOS Forvaltning IKS

              Dok.beskr:  SLAMTØMMING - 128/46 OG 128/47 UTSLIPP AV SORT OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG ÅNEGGA HYTTEOMRÅDE, NERSKOGEN

 

Lnr:       6502/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:MAT 21/235

Saksnr: 13/1269-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          HAMOS Forvaltning IKS

              Dok.beskr:  SLAMTØMMING - 21/235  UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       6536/15                   Regdato:11.04.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 14/3130-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Terrengen AS

              Dok.beskr:  VEDR. LÅNETILSAGN FRA RENNEBU KOMMUNE

 

Publisert: 15. april 2015 ▪ Sist endret: 15. april 2015