Til innholdet

Postliste 14.04.2015

Lnr:       1527/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:MAT 126/17

Saksnr: 14/2180-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Hanne Kristin Rise

              Dok.beskr:  126/17 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       5081/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:233 C20

Saksnr: 15/27-3                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MERKING AV PILEGRIMSLEDEN

 

Lnr:       6564/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/989-56               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6566/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/989-57               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6567/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/989-58               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6568/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-16             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6569/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-17             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6570/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-18             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6571/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-19             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6572/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-20             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6573/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-21             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6574/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-22             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6575/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-23             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6576/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-24             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6577/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-25             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6578/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-26             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6579/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-27             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6580/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-28             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6581/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-29             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6582/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1084-30             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6583/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-10             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6584/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-11             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6585/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-12             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6586/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-13             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6587/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-14             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6588/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-15             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6589/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-16             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6590/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-17             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6591/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-18             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6593/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1085-19             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6596/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-11             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6597/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-12             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6598/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-13             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6599/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-14             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6600/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-15             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6601/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-16             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6602/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-17             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6603/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1086-18             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       6605/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:471

Saksnr: 15/1170-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Inger Johanne Øien

              Dok.beskr:  OPPSIGELSE

 

Lnr:       6606/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:MAT 46/3

Saksnr: 14/960-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Erling Hansen

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6608/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:MAT

Saksnr: 14/3471-3               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6610/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:MAT 94/10

Saksnr: 14/2394-8               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inger Fredriksen

              Dok.beskr:  94/10 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6611/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:A10

Saksnr: 15/1172-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  SPØRREUNDERSØKELSE TIL KOMMUNENE

 

Lnr:       6613/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:V45 &13

Saksnr: 15/1173-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  HØRINGSBREV

 

Lnr:       6614/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:233

Saksnr: 08/875-23               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  SØKNAD KOMPETANSEMIDLER FRA RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       6615/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:203

Saksnr: 15/1174-1               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Skatt Midt-Norge

              Dok.beskr:  RAPPORT FRA STEDLIG KONTROLL AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I RENNEBU KOMMUNE 2014

 

Lnr:       6617/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:K42

Saksnr: 15/1175-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag politidistrikt

              Dok.beskr:  HÅNDTERING AV HENDELSER MED DYR I SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT.

 

Lnr:       6618/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:233 C20

Saksnr: 15/27-6                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingrid Meslo

              Dok.beskr:  REFERAT FRA MØTE I PILEGRIMSUTVALGET

 

Lnr:       6619/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 15/960-7                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/INN/NOD                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE PÅ ARBEIDSFORHOLD FOR POLITIATTEST INNSET SKOLE

 

Lnr:       6622/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:B65

Saksnr: 15/1105-7               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM UTVIDET TID TIL AVGANGSEKSAMEN I GRUNNSKOLEN

 

Lnr:       6623/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:B65

Saksnr: 15/1105-8               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM UTVIDET TID TIL AVGANGSEKSAMEN I GRUNNSKOLEN

 

Lnr:       6625/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:B65

Saksnr: 15/1105-9               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM UTVIDET TID TIL AVGANGSEKSAMEN I GRUNNSKOLEN

 

Lnr:       6626/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:MAT 23/15

Saksnr: 15/1176-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  23/15 SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT, TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG < 50 M2

 

Lnr:       6627/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:MAT 173/8

Saksnr: 14/1765-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Astrid Pauline Botnan

              Dok.beskr:  173/8 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6628/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:MAT 173/9

Saksnr: 14/1764-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Astrid Pauline Botnan

              Dok.beskr:  173/9 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6657/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:V00 &40

Saksnr: 14/260-22               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jenny Kristin Heggvold

              Dok.beskr:  LOGO FOR FJELLANDBRUKET I OPPDAL OG RENNEBU

 

Lnr:       6667/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:U62

Saksnr: 15/1182-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          ICA Norge AS

              Dok.beskr:  SØKNAD OM SALGSBEVILLING

 

Lnr:       6670/15                   Regdato:14.04.2015  Arkivkode:033

Saksnr: 13/1172-6               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/SLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORVALTNINGSREVISJON OM SAMHANDLINGSREFORMEN

Publisert: 16. april 2015 ▪ Sist endret: 16. april 2015