Til innholdet

Postliste 17.04.2015

Lnr:       4959/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 236/1

Saksnr: 14/3316-9               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Kari Steen

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - 236/1 DISPENSASJON - FRADELING AV GARDSTUN PÅ LANDBRUKSEIENDOM LILLEHOLTET, RENNEBU

 

Lnr:       6612/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 91/49

Saksnr: 15/1111-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Sigvartsen DESIGN as

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 91/49 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       6669/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 39/54

Saksnr: 15/1133-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Helene Ervik og Odd Larsen

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED TILLATELSE FOR GJERDE - 39/54 GJERDING AV FRITIDSEIENDOM, ÅNEGGA NERSKOGEN

 

Lnr:       6674/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:PLAN 2015001

Saksnr: 15/245-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  2015001 SØRØYÅSEN - 21/58 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

 

Lnr:       6780/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-71               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       6781/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-72               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       6782/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-73               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       6783/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-74               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       6784/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-75               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       6785/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-76               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       6789/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:014

Saksnr: 15/811-16               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Senterparti

              Dok.beskr:  NY KANDIDAT  SENTERPARTIET M/ERKLÆRING FRA NY KANDIDAT

 

Lnr:       6790/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Tor Arne Holthe

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6791/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jerpstad Maskin AS

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6792/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 53/2

Saksnr: 15/1190-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Planrådgiver Rennebu kommune

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK

 

Lnr:       6793/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-77               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Maren Stavne

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6795/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/979-49               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingrid Jerpstad

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6796/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/978-66               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Martin Skamfer Bjerkås

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6797/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-78               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Mikkel Ramsem

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6799/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:212

Saksnr: 15/917-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Revisjon Fjell IKS

              Dok.beskr:  KOMMUNEREGNSKAP FOR 2014 - UTTALELSE FRA RÅDMANN OG REGNSKAPSANSVARLIG

 

Lnr:       6801/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Ivar T Hoel

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6802/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders Jerpstad

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6803/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:V00 &40

Saksnr: 14/260-24               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  AVSLAG PÅ SØKNAD OM BU-MIDLER

 

Lnr:       6804/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:G13

Saksnr: 14/3647-5               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/SLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSYNSSAK - RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       6805/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Terje Frøseth

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6806/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/978-67               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Gustav Grut

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6807/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-6               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sundset Samdrift DA

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6808/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 63/164

Saksnr: 15/1192-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Stein Havdal

              Dok.beskr:  63/164 SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE

 

Lnr:       6811/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Bård Tore Berntsen

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6813/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-8               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Øivind Bakk

              Dok.beskr:  VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2015-2016

 

Lnr:       6818/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 13/13

Saksnr: 12/1473-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Haugen

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       6819/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 61/78

Saksnr: 15/1195-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Kirsten Toset

              Dok.beskr:  INSTALLASJON AV VANNMÅLER

 

Lnr:       6820/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:PLAN 2015002

Saksnr: 15/846-7                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  2015002 REGULERINGSPLAN FOR STAMNESBREKKA HYTTEFELT ÅNEGGA

 

Lnr:       6822/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 185/1

Saksnr: 15/1184-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Erling Nygård

              Dok.beskr:  GODKJENT INSTALLASJON AV VANNMÅLER

 

Lnr:       6823/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:234

Saksnr: 15/1194-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Helsedirektoratet

              Dok.beskr:  VEDLEGG TIL SØKNAD OM VIDEREFØRING AV SLT-KOORDINATOR

 

Lnr:       6824/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/978-68               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders Vinsnesbakk

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6825/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/982-40               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Nora Skamfer

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6826/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:U63

Saksnr: 15/1171-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          NAV Oppdal\Rennebu

              Dok.beskr:  SV: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELTANLEDNING

 

Lnr:       6827/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-79               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Sunniva Othelie Vognild

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6828/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/38-16                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN - MELDING OM DEL SAK 39/2015 - HANS PETTER VOLL - MOTORFERDSEL TIL HYTTE PÅ NERSKOGEN - TROLLHEIMEN LVO, RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       6829/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/38-17                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN - MEDLING OM DEL SAK 38/2015 - NERSKOGEN LØYPEFORENING - DISPENSASJON FOR OPPKJØRING A V SKILØYPER - TROLLHEIMEN LVO OG MINILLDALSMYRENE NR, RENNEBU OG OPPDAL KOMMUNER

 

Lnr:       6830/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:GÅRD 5/11

Saksnr: 15/1196-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Mari Stene

              Dok.beskr:  EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV.

 

Lnr:       6831/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:GÅRD 147/26

Saksnr: 15/1197-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Kari Øien

              Dok.beskr:  FORHÅNDSVARSEL - BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR

 

Lnr:       6832/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:GÅRD 147/28

Saksnr: 15/1199-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Haldis Øien

              Dok.beskr:  FORHÅNDSVARSEL - BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR

 

Lnr:       6833/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:640

Saksnr: 15/1198-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Pirbadet i Trondheim

              Dok.beskr:  REKVISISJON

 

Lnr:       6834/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:GÅRD 21/228

Saksnr: 15/1200-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Stine Damman Koksvik

              Dok.beskr:  FORHÅNDSVARSEL - BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR

 

Lnr:       6835/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:GÅRD 147/27

Saksnr: 15/1201-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddny Fretheim

              Dok.beskr:  FORHÅNDSVARSEL - BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR

 

Lnr:       6836/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:GÅRD 147/25

Saksnr: 15/1202-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Aud Kvikne

              Dok.beskr:  FORHÅNDSVARSEL - BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR

 

Lnr:       6837/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:GÅRD 184/82

Saksnr: 15/1203-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjarne Strand

              Dok.beskr:  FORHÅNDSVARSEL - BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR

 

Lnr:       6844/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 73/12

Saksnr: 11/884-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Tore Halland

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST - 73/12 - CAMPINGHYTTER HALLAND CAMPING

 

Lnr:       6846/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 236/1

Saksnr: 14/3316-11             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Kari Steen

              Dok.beskr:  236/1 VEDRØRENDE- DELING AV LANDBRUKSEIENDOM LILLEHOLTET, RENNEBU

 

Lnr:       6847/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 153/6

Saksnr: 14/1708-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Aasmyr

              Dok.beskr:  153/6 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6850/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:F30

Saksnr: 14/3882-6               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KRAV OM INTEGRERINGSTILSKUDD -ÅR 1

 

Lnr:       6919/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/977-86               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingeborg Lilleindset

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6922/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:M12

Saksnr: 15/104-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Eurofins AS

              Dok.beskr:  ANALYSERAPPORT RENNEBU KOMMUNE , BERKÅK V.V. ESSO, ANALYSEPERIODE 14.04.2015-17.04.2015

 

Lnr:       6923/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:M12

Saksnr: 15/105-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Eurofins AS

              Dok.beskr:  ANALYSERAPPORT RENNEBU KOMMUNE , INNSET V.V.63 INNSET SKOLE, ANALYSEPERIODE 14.04.2015-17.04.2015

 

Lnr:       6925/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:MAT 21/34

Saksnr: 15/1026-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Orkla Laft AS

              Dok.beskr:  21/34 SV: FORELØPIG SVAR

 

Lnr:       6927/15                   Regdato:17.04.2015  Arkivkode:U63

Saksnr: 15/1171-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Lensmannen i Rennebu

              Dok.beskr:  AD SALG- SKJENKEBEVILLING

 

Publisert: 20. april 2015 ▪ Sist endret: 20. april 2015