Til innholdet

Postliste 20.04.2015

Lnr:       6841/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:233

Saksnr: 15/1204-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  OPPARBEIDING OG MARKEDSFØRING AV TILSLUTNINGSVEG FRA BERKÅK STASJON TIL PILGRIMSLEDEN

 

Lnr:       6845/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 60/28

Saksnr: 14/879-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inge Olav Nyberg

              Dok.beskr:  60/28:  RETTING AV  EIENDOMSSKATTETAKST OG SKATTESEDDEL

 

Lnr:       6849/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 21/342

Saksnr: 14/2921-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Olav Anshus

              Dok.beskr:  21/342 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6899/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1146-4               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       6900/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1146-5               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       6902/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-80               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Marcus Karlsen

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6903/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/977-83               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Henrik S. Skjolden

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6905/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3306-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Grus AS

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2014-2015

 

Lnr:       6906/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:K01

Saksnr: 13/1631-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Ola Botnan

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2014-2015

 

Lnr:       6907/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:K01

Saksnr: 13/1671-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnfinn Gorset

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2014-2015

 

Lnr:       6910/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:A22

Saksnr: 15/1206-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Tina Rokkonesløkk

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2015/2016

 

Lnr:       6912/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/977-84               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Margrethe M. Krokhaug

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6913/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/980-81               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Marit Ingul Rønning

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6915/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/977-85               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingrid Stuen

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6917/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:570

Saksnr: 12/248-5                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INNVILGELSE AV ALDERSPENSJON FRA KLP

 

Lnr:       6924/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:412

Saksnr: 15/978-69               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Elisabeth Børset

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       6928/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 62/253

Saksnr: 15/1020-7               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Byggspesialisten AS

              Dok.beskr:  RE: 62/253 - ANGÅENDE OPPFØRING AV ENEBOLIG

 

Lnr:       6929/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 208/13

Saksnr: 14/1733-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Wenche og Halvard Petter Ulvan

              Dok.beskr:  RE: KLAGE PÅ TAKST

 

Lnr:       6930/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:014

Saksnr: 15/37-74                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:          Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement

              Dok.beskr:  REKRUTTERING AV VALGMEDARBEIDERE TIL VALGET I 2015

 

Lnr:       6931/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 128/39

Saksnr: 14/521-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Håkon Matre Aasarød

              Dok.beskr:  SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE

 

Lnr:       6932/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 62/271

Saksnr: 14/3681-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  62/271 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG GODKJENNING

 

Lnr:       6933/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:026

Saksnr: 13/1191-29             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Orkdalsregionen

              Dok.beskr:  INVITASJON TIL WORKSHOP INDUSTRI 28. APRIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN

 

Lnr:       6937/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 62/175

Saksnr: 15/1207-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders Søderberg

              Dok.beskr:  62/175 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AVSTAND TIL VEIMIDTE

 

Lnr:       6943/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:K60

Saksnr: 14/3753-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Arve Nyberg

              Dok.beskr:  SVAR VEDR. KJØP AV FISKERETT

 

Lnr:       6944/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 13/31

Saksnr: 14/2029-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Harald Larsen

              Dok.beskr:  13/31.  RETTING AV  EIENDOMSSKATTETAKST OG SKATTESEDDEL

 

Lnr:       6945/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:PLAN 1996003

Saksnr: 15/1208-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Yngvar Haugland

              Dok.beskr:  TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN MOEN HYTTEFELT, JØLDALSVEIEN

 

Lnr:       6947/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:033

Saksnr: 15/421-6                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Stedsnavnutvalget

              Dok.beskr:  MØTEINNKALLING

 

Lnr:       6948/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:MAT 32/53

Saksnr: 15/1183-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Røysland

              Dok.beskr:  MERKNAD VEDR. NABOVARSEL FOR GNR 32/53 I ÅNEGGA HYTTEGREND

 

Lnr:       6949/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:GÅRD 10/3

Saksnr: 14/811-9                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Innovasjon Norge

              Dok.beskr:  TILLEGGSOPPLYSNINGER

 

Lnr:       6952/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:S11 &58

Saksnr: 14/3192-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          TrønderEnergi Kraft AS

              Dok.beskr:  EROSJONSSIKRING INNERDALSMAGASINET - ANLEGGSTRAFIKK PÅ KOMMUNAL VEI FRA FV 508 TIL TYSKSÆTRA

 

Lnr:       6953/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:417

Saksnr: 15/983-12               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Kristina Aspeggen

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL LÆRLINGEPLASS

 

Lnr:       6956/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:V17

Saksnr: 13/245-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Maja Britt Renander

              Dok.beskr:  BILAG

 

Lnr:       6958/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:V17

Saksnr: 13/245-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  ANMODNING OM DELUTBETALING NERSKOGEN BEITELAG

 

Lnr:       6959/15                   Regdato:20.04.2015  Arkivkode:251

Saksnr: 11/1002-43             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          KLP Kommunekreditt

              Dok.beskr:  SØKNAD OM LÅN

 

Publisert: 22. april 2015 ▪ Sist endret: 22. april 2015