Til innholdet

Postliste 25.04.2018

Lnr:       6647/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 21/337

Saksnr: 08/990-9                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg AS

              Dok.beskr:  21/337 FORESPØRSEL - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG OG ANNEKS, BYGGING AV STIKKVEI

 

Lnr:       6650/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:411

Saksnr: 18/477-14               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD STILLING MED FAGANSVAR - PLANRÅDGIVER

 

Lnr:       6652/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:412

Saksnr: 18/365-81               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Andreas Larsen

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       6653/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:V00

Saksnr: 18/19-56                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV

 

Lnr:       6654/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:V00

Saksnr: 18/19-57                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV

 

Lnr:       6655/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:PLAN 2017004

Saksnr: 17/1064-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Trøndelag

              Dok.beskr:  FYLKESMANNENS UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR SOLBAKKEN 14/6

 

Lnr:       6656/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 61/176

Saksnr: 18/562-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sparebank1 SMN

              Dok.beskr:  ANGÅENDE BYTTING AV VINDUER

 

Lnr:       6658/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3579-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Ole Kristian Olsen

              Dok.beskr:  INNLEVERT KJØREBOK 2017/2018

 

Lnr:       6659/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:K01

Saksnr: 17/1138-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Steinar Bakk

              Dok.beskr:  INNLEVERT KJØREBOK 2017/2018

 

Lnr:       6660/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 62/263

Saksnr: 08/879-8                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Grendstad as

              Dok.beskr:  62/263  FORESPØRSEL - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE

 

Lnr:       6661/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:Q50

Saksnr: 18/336-14               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

 

Lnr:       6662/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:412

Saksnr: 18/362-72               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Marita Lund Moen

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       6663/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:412

Saksnr: 18/362-73               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Nora Svahaug

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       6664/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:K01

Saksnr: 17/554-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Eldrerådets medlemmer

              Dok.beskr:  GLATTKJØRINGSBANE BUVATNET 2018 OG 2019

 

Lnr:       6665/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 124/6

Saksnr: 08/812-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  124/6 FORESPØRSEL - OPPFØRING AV UTLEIEHYTTE/JAKTBU M/UTHUS

 

Lnr:       6666/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:L32

Saksnr: 16/1046-59             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Marianne Dolpen

              Dok.beskr:  VEINAVN

 

Lnr:       6667/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:233 V70

Saksnr: 16/385-9                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Trøndelag

              Dok.beskr:  PROSJEKT LENSA - ÅRSMELDING 2017

 

Lnr:       6668/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:223

Saksnr: 18/291-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Trøndelag

              Dok.beskr:  TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER - INNVILGET

 

Lnr:       6669/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:461

Saksnr: 18/459-2                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/VIB/MHA                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  REFERAT FRA DIALOGMØTE

 

Lnr:       6670/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 139/1

Saksnr: 18/607-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Ola Rokkones

              Dok.beskr:  139/1 SØKNAD OM DISPENSASJON

 

Lnr:       6671/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:V00

Saksnr: 18/19-58                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVLØSERTILSKUDD 2018

 

Lnr:       6672/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:V00

Saksnr: 18/19-59                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVLØSERTILSKUDD 2018

 

Lnr:       6674/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 18/8

Saksnr: 18/554-6                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Astri Snildal

              Dok.beskr:  HØRING SAK 18/554 - TILBYGG BOLIG GNR/BNR 18/8

 

Lnr:       6675/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 32/76

Saksnr: 14/2054-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingrid Salvesen og Knut A. Hjelt

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6676/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 90/24

Saksnr: 14/1201-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rune Skjegstad

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       6677/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 152/2

Saksnr: 18/608-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Rolf Erik Jordet

              Dok.beskr:  152/2 SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV TEIG

 

Lnr:       6679/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 29/13

Saksnr: 09/1830-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Magne Ofstad

              Dok.beskr:  29/13 FORESPØRSEL - RIVING AV FJØS

 

Lnr:       6681/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:MAT 188/4

Saksnr: 18/541-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/BSA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Lars Kolbjørn Stokke

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 188/4 RIVING - DRIFTSBYGNING

 

Lnr:       6683/18                   Regdato:25.04.2018  Arkivkode:

Saksnr: 17/969-2                 Dok.type: /U                Gradering:E Offl § 13, fvl § 13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PERMISJONSVEDTAK

Publisert: 27. april 2018 ▪ Sist endret: 27. april 2018