Til innholdet

Postliste 03.03.2017

Lnr:      2109/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:F30

Saksnr:16/753-6                Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/RLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: STØTTE TIL FØRSTEGANGSBEHANDLING HOS TANNLEGE

 

Lnr:      2203/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:GÅRD 82/2

Saksnr:17/188-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Knut Morten Odden

             Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - 85/33 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GEBYR

 

Lnr:      2227/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:A20

Saksnr:17/195-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/BSK/BSM                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: TILDELING AV SKOLEPLASS 2017/2018 BERKÅK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

 

Lnr:      2262/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:MAT 31/86

Saksnr:17/194-3                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Stig Langseth

             Dok.beskr: SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 31/86 NYBYGG - FRITIDSBOLIG MYRSLETTET, NERSKOGEN

 

Lnr:      2263/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:F30

Saksnr:16/404-9                Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/RLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: STØTTE TIL FØRSTEGANGSBEHANDLING TANNLEGE, 3.UTBETALING

 

Lnr:      2266/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:GÅRD 214/1

Saksnr:16/1077-7              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Kartverket Tinglysing

             Dok.beskr: 214/1 RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 241/1, 207/2, 214/3, 245/3 OG 246/2 - 1/3 I OPPDAL KOMMUNE

 

Lnr:      2274/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:056

Saksnr:17/273-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

             Dok.beskr: DATABEHANDLERAVTALE

 

Lnr:      2275/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:056

Saksnr:17/273-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/RLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

             Dok.beskr: SIGNERT DATABEHANDLERAVTALE

 

Lnr:      2276/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:223

Saksnr:17/270-1                Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/BSK/KHA                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL DATABRILLER

 

Lnr:      2277/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:U63

Saksnr:17/271-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Ivar Langklopp

             Dok.beskr: SØKNAD OM SJENKEBEVILLING

 

Lnr:      2278/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:MAT 21/29

Saksnr:16/794-6                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/EIR                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Coop Orkla Møre SA

             Dok.beskr: 21/29 MATRIKKELBREV 21/382

 

Lnr:      2279/17                  Regdato:03.03.2017 Arkivkode:GÅRD 47/3

Saksnr:17/272-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: VURDERING OM EIENDOMMER ER EN DEL AV DRIFTENHET

 

Publisert: 6. mars 2017 ▪ Sist endret: 6. mars 2017