Til innholdet

Postliste 07.03.2017

Lnr:      2313/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:412

Saksnr:17/52-10                Dok.type: /U               Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: TILBUD

 

Lnr:      2314/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/102-134            Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      2315/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/140-6                Dok.type: /U               Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: TILBUD

 

Lnr:      2316/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:M12

Saksnr:17/234-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/AME                  Journalenhet:KOM

             Navn:         ALcontrol Stjørdal

             Dok.beskr: INNSET VV - 65 EINAR SIGSTAD

 

Lnr:      2317/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:M12

Saksnr:17/147-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/AME                  Journalenhet:KOM

             Navn:         ALcontrol Stjørdal

             Dok.beskr: BERKÅK VV - 14 BERKÅK SKOLE - 22 OMSORGSBOLIGER

 

Lnr:      2319/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:412

Saksnr:17/52-11                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Rikke Eklid

             Dok.beskr: TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:      2320/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:412

Saksnr:17/52-12                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/JHA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Rikke Eklid

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - AKTIVITETSKONTAKT

 

Lnr:      2323/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:L34

Saksnr:17/172-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: OPPFØLGING ETTER MØTE OM GRENSEJUSTERING RENNEBU/OPPDAL

 

Lnr:      2324/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:MAT 21/75

Saksnr:17/197-3                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Stein Ove Lund

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 21/75 FLYTTING - GJETERBU SØRØYÅSEN, NERSKOGEN

 

Lnr:      2328/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:B06

Saksnr:16/710-38              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/BSK/BSM                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Rune Stuen

             Dok.beskr: SØKNAD OM SKOLEFRI

 

Lnr:      2329/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:412

Saksnr:17/52-13                Dok.type: /U               Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: AVSLAG

 

Lnr:      2330/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:412

Saksnr:17/52-14                Dok.type: /U               Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: AVSLAG

 

Lnr:      2331/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:MAT 226/1

Saksnr:16/52-18                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/AME                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Ingrid Tørset

             Dok.beskr: BEFARING ULSBERG VANNVERK ANG TRYKKØKER, TØRSET HYTTEGREND

 

Lnr:      2332/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:X31

Saksnr:16/1100-11            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Verdal kommune

             Dok.beskr: SYNSPUNKTER FRA KOMMUNER I TRØNDELAG PÅ KLAGE FRA VERDAL

 

Lnr:      2333/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:252

Saksnr:17/53-5                   Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/GKR               Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: PANTEOBLIGASJON TIL TINGLYSING

 

Lnr:      2334/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:GÅRD 184/16

Saksnr:17/280-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Lars Arne Havdal

             Dok.beskr: 106/2 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET LARS ARNE HAVDAL

 

Lnr:      2336/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:GÅRD 106/2

Saksnr:17/281-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Lars Arne Havdal

             Dok.beskr: 106/2 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

 

Lnr:      2337/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:A20

Saksnr:17/195-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/BSK/BSM                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Hege Irene Kristensen og Olav Langseth

             Dok.beskr: TILDELING AV SKOLEPLASS 2017/2018 RENNEBU BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

 

Lnr:      2338/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:MAT 224/5

Saksnr:14/1278-5              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Svein Inge Myran-Joramo

             Dok.beskr: KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:      2340/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:PLAN 2016002

Saksnr:16/157-9                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/LSK                Journalenhet:KOM

             Navn:         Statens Vegvesen

             Dok.beskr: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR RV. 3 NÅVERDALSBRUA - GULLIKSTAD

 

Lnr:      2341/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:MAT 21/262

Saksnr:15/1188-8              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Renn-bygg as

             Dok.beskr: SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:      2342/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:MAT 139/1

Saksnr:16/884-16              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Møre og romsdal

             Dok.beskr: FORELØPIG MELDING

 

Lnr:      2343/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:L40

Saksnr:17/283-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//LHE                           Journalenhet:KOM

             Navn:         Direktoratet for Byggkvalitet

             Dok.beskr: VEDTAK OM DELVIS TILBAKETREKKING AV SENTRAL GODKJENNING

 

Lnr:      2344/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:234 B36

Saksnr:17/284-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/NIR                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Utdanningsdirektoratet

             Dok.beskr: MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET – ØKT LÆRERINNSATS FOR 1.-4. TRINN

 

Lnr:      2345/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/102-135            Dok.type: /I                 Gradering:25 Ofl §25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:      2346/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:233 V70

Saksnr:16/385-5                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/SSO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: RESTUTBETALING PROSJKETMIDLER TIL LENSA GAULDALSNETTVERKET 2016

 

Lnr:      2347/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:L42

Saksnr:17/219-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//LHE                           Journalenhet:KOM

             Navn:         Teambygg Oppdal AS

             Dok.beskr: 62/33 NABOVARSEL FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG

 

Lnr:      2351/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:MAT 60/18

Saksnr:17/196-8                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Martin Kosberg

             Dok.beskr: 60/18 ERKLÆRING

 

Lnr:      2352/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:PLAN 2015001

Saksnr:15/245-64              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Ass. rådmann Rennebu kommune

             Dok.beskr: SV: SLOKKEVANNKRAV I HYTTEOMRÅDER - PÅGÅENDE REGULERINGSARBEID

 

Lnr:      2354/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:MAT 94/12

Saksnr:16/791-4                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Relacom

             Dok.beskr: 94/12 GRAVEMELDING

 

Lnr:      2358/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:Q84

Saksnr:17/286-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Rennebu Kirkelige Fellesråd

             Dok.beskr: SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT GAMLE KONGEVEI - KJERKVEIEN

 

Lnr:      2373/17                  Regdato:07.03.2017 Arkivkode:C22

Saksnr:14/3558-18            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/KUL/ASN                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Sør-Trøndelag fylkeskommune

             Dok.beskr: DOKUMENT 201510018-3 UTBETALING AV TILSKUDD TIL AKTIVITETSPARK VED RENNEBU SKISENTER I RENNEBU KOMMUNE ANL.NR 1635001307 SENDT FRA SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

 

Publisert: 9. mars 2017 ▪ Sist endret: 9. mars 2017