Til innholdet

Postliste 10.03.2017

Lnr:      2289/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:V80

Saksnr:16/1016-5              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: AKTIVITETSKALENDER OG SAMARBEID I LANDBRUKET

 

Lnr:      2425/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/102-138            Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      2426/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/102-139            Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      2428/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:X31

Saksnr:16/1100-15            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Inderøy Kommune

             Dok.beskr: INNSPILL TIL KLAGE FRA INDERØY 7.3.2017.

 

Lnr:      2430/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:X31

Saksnr:16/1100-16            Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Politidirektoratet

             Dok.beskr: POLITIREFORMEN - UTTALELSE TIL BESLUTNING OM ENDRINGER I LOKAL STRUKTUR

 

Lnr:      2431/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:461

Saksnr:17/293-1                Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13

             Saksb:        RÅDM/BSK/KHA                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: REFERAT FRA DIALOGMØTE

 

Lnr:      2432/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:MAT 62/13

Saksnr:17/203-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Hamos Forvaltning IKS

             Dok.beskr: TILGANG HUHOLDNINGSABONNEMENT ETTER MATRIKKELOPPLYSNIGNER

 

Lnr:      2439/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:MAT 31/42

Saksnr:15/1667-11            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Berit Ingeborg Stavnebekk

             Dok.beskr: VEDRØRENDE SLAMTØMMING EIENDOM 31/42

 

Lnr:      2441/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:B31

Saksnr:16/153-11              Dok.type: /U               Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/NIR                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM SKOLEPLASS I ANNEN KOMMUNE

 

Lnr:      2442/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:B06

Saksnr:16/710-39              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/BSK/BSM                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Kinga Kapel-Stankiewicz

             Dok.beskr: SØKNAD OM SKOLEFRI FILIP KAPEL

 

Lnr:      2448/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:MAT 62/33

Saksnr:17/295-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Teambygg Oppdal AS

             Dok.beskr: 63/22 DISPENSASJONSSØKNAD - OPPFØRING AV TILBYGG ENEBOLIG

 

Lnr:      2450/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:A06 &13

Saksnr:17/296-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//LHE                           Journalenhet:KOM

             Navn:         Utdanningsdirektoratet

             Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE - RENNEBU ENSPIRE SKOLE AS - SØKNAD ETTER FRISKOLELOVEN

 

Lnr:      2452/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:MAT 61/44

Saksnr:17/298-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/AME                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

             Dok.beskr: MYRVEIEN 5, BERKÅK - 1635/61/44 - RENNEBUHALLEN TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

 

Lnr:      2453/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:614

Saksnr:16/224-36              Dok.type: /I                 Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/HLY                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: RENNEBU HELSESENTER - ENDRINGSOPPDRAG E-001

 

Lnr:      2454/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:MAT 34/19

Saksnr:17/297-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Roar Bakkebø

             Dok.beskr: 34/19 DISPENSASJONSSØKNAD - OPPFØRING AV ANNEKS/UTHUS

 

Lnr:      2455/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:F30

Saksnr:15/1448-18            Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/RLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: STØTTE TILTAK

 

Lnr:      2460/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:614

Saksnr:16/224-37              Dok.type: /I                 Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/HLY                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: RENNEBU HELSESENTER - UAVHENGIG KONTROLL

 

Lnr:      2462/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:MAT 61/173

Saksnr:17/299-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Rambøll Norge AS

             Dok.beskr: 61/173 GRAVEMELDING RENNEBU HELSESENTER

 

Lnr:      2463/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:MAT 60/33

Saksnr:17/300-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Sigvartsen DESIGN as

             Dok.beskr: 60/33 SØKNAD OM OPPFØRING AV NYBYGG - FRITIDSBOLIG

 

Lnr:      2464/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:L71

Saksnr:16/720-66              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/HLY                Journalenhet:KOM

             Navn:         Oppdal Maskinkompani AS

             Dok.beskr: SV: 16/720 LØKKJVEIEN

 

Lnr:      2467/17                  Regdato:10.03.2017 Arkivkode:X31

Saksnr:16/1100-17            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Politidirektoratet

             Dok.beskr: VEDR. KLAGE FRA OSEN KOMMUNE

 

Publisert: 14. mars 2017 ▪ Sist endret: 14. mars 2017