Til innholdet

Postliste 13.03.2017

Lnr:      2249/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:MAT 60/18

Saksnr:17/196-6                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Rennebu Maskin AS

             Dok.beskr: SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 60/18 ETABLERING - INFRASTRUKTUR VEI/VANN/AVLØP MJUKEN HYTTEGREND

 

Lnr:      2421/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:X64

Saksnr:16/950-49              Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/ESE                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSORDNINGEN - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON

 

Lnr:      2457/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/102-140            Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      2458/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/102-141            Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      2459/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/102-142            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/JHA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Vilde Bertelsen

             Dok.beskr: TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:      2465/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:B06

Saksnr:16/710-40              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/BSK/BSM                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Rune Stuen

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKOLEFRI BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2016-17

 

Lnr:      2466/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:MAT 63/116

Saksnr:17/106-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Sign Consult AS

             Dok.beskr: SVAR - MELDING OM OPPGRADERING AV OMRÅDE RUNDT PUMPER FOR ESSO

 

Lnr:      2468/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:MAT 61/173

Saksnr:17/299-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Rambøll Norge AS

             Dok.beskr: SVAR - 61/173 GRAVEMELDING RENNEBU HELSESENTER

 

Lnr:      2470/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:C21

Saksnr:17/91-9                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/KUL/ASN                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Jøldalsveien hytteeierforening v/Yngvar Haugland

             Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING.

 

Lnr:      2471/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:B06

Saksnr:16/710-41              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/BSK/BSM                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Kinga Kapel-Stankiewicz

             Dok.beskr: SPØRSMAL OM FRI IKKE AKTUELT

 

Lnr:      2472/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:X31

Saksnr:16/1100-18            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Politidirektoratet

             Dok.beskr: VEDR. KLAGE FRA MERÅKER KOMMUNE 10.3.2017

 

Lnr:      2473/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:MAT 94/12

Saksnr:16/791-5                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Relacom AS

             Dok.beskr: 94/12 GRAVEMELDING UTFØRT

 

Lnr:      2474/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:K01

Saksnr:09/1399-16            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Bjørn Tore Dullum

             Dok.beskr: KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013

 

Lnr:      2476/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:234

Saksnr:17/183-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/RLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

             Dok.beskr: 17-01311-2 - TILSAGN OM STØTTE

 

Lnr:      2477/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:234

Saksnr:16/398-4                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/ESE                Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: UTLYSNING AV MIDLER TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VOKSNE

 

Lnr:      2478/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:252

Saksnr:16/279-3                Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/GKR               Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: STADFESTELSE AV FRIVILLIG ENDRING AV GJELDSORDNING

 

Lnr:      2479/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:Q50

Saksnr:17/301-1                Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/JHA                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTTINGSHEMMEDE

 

Lnr:      2480/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:L71

Saksnr:16/720-67              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/HLY                Journalenhet:KOM

             Navn:         Oppdal Maskinkompani AS

             Dok.beskr: AVKLARINGER MØTE 03.03

 

Lnr:      2481/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:223

Saksnr:17/247-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VS: REVIDERT RUNDSKRIV SMIL - SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

 

Lnr:      2482/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:MAT 57/2

Saksnr:17/302-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Winsnes Maskin & Transport AS

             Dok.beskr: 57/2 SØKNAD OM GRAVING FOR TILKOBLING TIL KOMMUNALT VANN

 

Lnr:      2483/17                  Regdato:13.03.2017 Arkivkode:024

Saksnr:16/821-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

             Dok.beskr: DNKS ANSVAR OG FUNKSJONER OVERFØRT TIL DSB FRA 01.03.2017

 

Publisert: 15. mars 2017 ▪ Sist endret: 15. mars 2017