Til innholdet

Postliste 16.03.2017

Lnr:      2357/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 21/138

Saksnr:16/1058-5              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         John Olav Vognild

             Dok.beskr: SAKSUTSKRIFT UTSLIPP MED BYGGETILLATELSE - 21/138 OG 21/139 - UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIGER NERSKOGEN

 

Lnr:      2400/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:GÅRD 147/3

Saksnr:16/1209-8              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: 147/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 147/4, 147/9, 147/14, 147/15, 147/21, 147/22, 164/1, 147/7

 

Lnr:      2581/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 63/45

Saksnr:16/1223-3              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Brynjulf Angell Toset

             Dok.beskr: 63/45 VISER TIL OPPFØRING AV GARASJE

 

Lnr:      2583/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 63/40

Saksnr:17/316-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Arnt Olav Kylling

             Dok.beskr: 63/40 SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM TIL BOLIGTOMT

 

Lnr:      2584/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 224/5

Saksnr:14/1278-6              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Skatt Midt-Norge

             Dok.beskr: 224/5 I RENNEBU: KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG/ FORMUESGRUNNLAG

 

Lnr:      2586/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:233

Saksnr:14/3754-8              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/KUL/ASN                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Det Kongelige Kulturdepartement

             Dok.beskr: 16/894 RENNEBU IDRETTSLAG - TILSAGN OM PROGRAMSATSINGSMIDLER TIL RULLESKILØYPE PÅ RENNEBU SKISTADION - UTBETALING

 

Lnr:      2587/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 224/5

Saksnr:14/1278-7              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Svein Inge Myran-Joramo

             Dok.beskr: SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:      2588/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 41/3

Saksnr:16/854-5                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/EIR                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Elisabeth Dahlhaug

             Dok.beskr: 41/3 UNDERRETNING OM MATRIKKELFØRING

 

Lnr:      2589/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:N64

Saksnr:16/340-29              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TJA                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Berit Faanes Johansen

             Dok.beskr: UTBYGGING AV BREDBÅND I RENNEBU

 

Lnr:      2590/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:X31

Saksnr:16/1100-19            Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        ORD//OOI                               Journalenhet:KOM

             Navn:         Politidirektoratet

             Dok.beskr: VEDRØRENDE KLAGE FRA MELHUS KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I SØR TRØNDELAG

 

Lnr:      2591/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:L34

Saksnr:17/172-5                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GRENSEJUSTERING - PROSESS FOR UTARBEIDELSE AV KUNNSKAPSGRUNNLAG

 

Lnr:      2592/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:L81

Saksnr:17/233-9                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Joramo & Tørset Bygg AS

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLARGJØRING OG SALG AV BOLIGTOMT - ULSBERG BOLIGFELT

 

Lnr:      2593/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:

Saksnr:17/318-1                Dok.type: /U               Gradering:E Offl § 13, fvl § 13,Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/BSK/BSM                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: VITNEMÅL

 

Lnr:      2594/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:004 U01

Saksnr:17/279-4                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Sør-Trøndelag fylkeskommune

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSMELDING FOR NÆRINGSARBEIDET I 2016

 

Lnr:      2595/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:223

Saksnr:17/277-4                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Rasmus Trøite

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART BEDRIFT

 

Lnr:      2596/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 21/138

Saksnr:16/1058-6              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         HAMOS Forvaltning IKS

             Dok.beskr: SLAMTØMMING - 21/138 OG 21/139 - UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:      2598/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:223

Saksnr:16/1197-4              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Rodebakk Gårdsbryggeri AS v/ Carl Otto Christensen

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV BRYGGERILOKALER

 

Lnr:      2601/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:MAT 61/19

Saksnr:15/2126-5              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Rennebu kommune v/Enhet for teknisk drift

             Dok.beskr: FERDIGATTEST - 61/19 BYGGING AV VA-INFRASTRUKTUR BOLIGFELT LØKKJVEIEN - MJUKLIVEIEN

 

Lnr:      2602/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:GÅRD 86/1

Saksnr:17/289-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/SSO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Gerd Karin Ramlo

             Dok.beskr: MELDING OM HOGST I VERNESKOG

 

Lnr:      2603/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:N64

Saksnr:16/340-30              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TJA                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Berit Faanes Johansen

             Dok.beskr: RE: UTBYGGING AV BREDBÅND I RENNEBU

 

Lnr:      2604/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:L34

Saksnr:17/172-6                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: AUTOMATISK SVAR: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GRENSEJUSTERING - PROSESS FOR UTARBEIDELSE AV KUNNSKAPSGRUNNLAG

 

Lnr:      2616/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:B31

Saksnr:16/153-12              Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/NIR                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SKOLEPLASS I ANNEN KOMMUNE

 

Lnr:      2655/17                  Regdato:16.03.2017 Arkivkode:614

Saksnr:16/224-40              Dok.type: /I                 Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/HLY                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: RE: RENNEBU HELSESENTER - BYGGHERREMØTE BHM-01 OPPSTART

 

Publisert: 20. mars 2017 ▪ Sist endret: 20. mars 2017