Til innholdet

Postliste 27.03.2017

Lnr:      2606/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 62/263

Saksnr:17/319-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Kristian Aasbakk

             Dok.beskr: 62/263 KOMMUNALE AVGIFTER

Lnr:      2680/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 62/219

 

Saksnr:17/321-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/BHO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Bjørn Inge Ilvang

             Dok.beskr: 62/219 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2689/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 62/189

Saksnr:17/322-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/BHO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Kjell Nakken

             Dok.beskr: 62/189 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2693/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 62/196

Saksnr:17/323-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/BHO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Torfinn Fossum

             Dok.beskr: 62/196 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2698/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 62/107

Saksnr:17/324-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/BHO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Oddbjørg Anita Gunnes

             Dok.beskr: 62/107 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2699/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 63/1

Saksnr:17/329-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/BHO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Anne Ingeborg Haugen

             Dok.beskr: 63/1 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2703/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 63/31

Saksnr:17/328-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/BHO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Jo Erik Aune

             Dok.beskr: 63/31 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2737/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 62/158

Saksnr:17/325-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Håvard Aspeggen

             Dok.beskr: 62/158 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2740/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 63/2

Saksnr:17/330-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Einar Skjerve

             Dok.beskr: 63/2 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2743/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 64/8

Saksnr:17/326-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Margot Kristine Aune

             Dok.beskr: 64/8 KOMMUNALE AVGIFTER

 

Lnr:      2783/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:L31

Saksnr:17/142-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/EIR                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Statens Vegvesen

             Dok.beskr: SV: EIERS KONTAKTINSTANS I MATRIKKELEN

 

Lnr:      2784/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:K43

Saksnr:16/1274-4              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/SSO                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Miljødirektoratet

             Dok.beskr: UTBETALING AV UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN 2016

 

Lnr:      2785/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:V07

Saksnr:15/1481-23            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/NFO                Journalenhet:KOM

             Navn:         Ola Torgeir Lånke

             Dok.beskr: VEDR. AMNESTI APRIL 2017

 

Lnr:      2786/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:U63

Saksnr:17/355-4                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Rennebu lensmannskontor

             Dok.beskr: UTTALELESE KROKEN BAKERI

 

Lnr:      2787/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 31/85

Saksnr:16/557-8                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Orkland Bygg AS

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 31/85 ENDRING AV GITT TILLATELSE FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, 

 

Lnr:      2788/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 129/1

Saksnr:13/1447-4              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Ommedal, Øystein

             Dok.beskr: KARTSKISSE OG SOSIFIL PÅ VEGTRASE PÅ LÅNKESÆTRA

 

Lnr:      2789/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 158/11

Saksnr:15/831-8                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         HAMOS Forvaltning IKS

             Dok.beskr: 1635,158,11

 

Lnr:      2790/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 158/11

Saksnr:15/831-9                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         HAMOS Forvaltning IKS

             Dok.beskr: SV: 1635,158,11

 

Lnr:      2791/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:614

Saksnr:16/1158-10            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Statens Kartverk

             Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:      2792/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:574

Saksnr:17/10-4                   Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13

             Saksb:        RÅDM/STAB/TSM                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: INNVILGET ALDERSPENSJON

 

Lnr:      2793/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:K47

Saksnr:17/72-4                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: FOREBYGGENDE OG KONFLIKTDEMPENDE TILTAK MOT ROVVILT 2017 - TILSAGN RENNEBU RADIOBJELLELAG

 

Lnr:      2794/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:V16

Saksnr:17/359-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: FOREBYGGENDE OG KONFLIKTDEMPENDE TILTAK MOT ROVVILT 2017 - TILSAGN RENNEBY ØST BEITELAG

 

Lnr:      2795/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:223

Saksnr:17/247-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: SAKER MED UTGÅTT ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2796/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:V01

Saksnr:17/360-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: ERFARING FRA FORVALTNINGSKONTROLLENE HOS KOMMUNENE I 2016

 

Lnr:      2797/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:234 A20

Saksnr:17/75-2                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/BSK/KHA                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: TILSKUDD TIL STUDIEPERMISJON FOR VIDEREUTDANNING I SAMISK

 

Lnr:      2798/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 41/1

Saksnr:13/571-4                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2800/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 207/1

Saksnr:13/1330-3              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2801/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 112/2

Saksnr:13/630-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2802/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 134/5

Saksnr:11/1404-4              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2803/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 152/1

Saksnr:11/1246-3              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2804/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 31/3

Saksnr:11/591-4                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2805/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 112/6

Saksnr:13/1317-3              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2806/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 21/17

Saksnr:13/1319-3              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2807/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 118/1

Saksnr:13/519-18              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2808/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:GÅRD 143/1

Saksnr:14/53-4                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: VARSEL OM ARBEIDSFRIST

 

Lnr:      2820/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 21/136

Saksnr:16/378-14              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Oppdal VVS Installasjon

             Dok.beskr: SERVICEAVTALE ODIN MINIRENSEANLEGG

 

Lnr:      2821/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 41/83

Saksnr:17/249-3                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Turid Rian

             Dok.beskr: 41/83 REVIDERTE TEGNINGER

 

Lnr:      2825/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 32/92

Saksnr:17/361-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/                        Journalenhet:KOM

             Navn:         Tore Halland

             Dok.beskr: 32/92 SØKNAD OM OPPFØRING AV NYBYGG ÅNEGGA

 

Lnr:      2826/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 49/1

Saksnr:16/1170-11            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: TIL UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV TILBYGG TIL SETERHUS ILBOGEN - STAMNAN - RENNEBU

 

Lnr:      2829/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:257

Saksnr:17/309-5                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Syvde Eiendom AS

             Dok.beskr: STATEMENT REGARDING DELETION OF MORTGAGE HOFSETH BIOCARE ASA

 

Lnr:      2850/17                  Regdato:27.03.2017 Arkivkode:MAT 21/15

Saksnr:17/374-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Plankontoret for Oppdal og Rennebu

             Dok.beskr: 21/15 OG 21/47 ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLANARBEID

 

Publisert: 29. mars 2017 ▪ Sist endret: 29. mars 2017