Til innholdet

Postliste 23.11.2016

Lnr:      9838/16                  Regdato:23.11.2016 Arkivkode:A24

Saksnr:16/1090-4              Dok.type: /U               Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/VSK/HSE                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SPESIALUNDERVISNING ENKELTVEDTAK - SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2016/2017, VOLL SKOLE

 

Lnr:      9839/16                  Regdato:23.11.2016 Arkivkode:A24

Saksnr:16/1090-5              Dok.type: /U               Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/VSK/HSE                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SPESIALUNDERVISNING ENKELTVEDTAK - SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2016/2017, VOLL SKOLE

 

Lnr:      10154/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:411

Saksnr:16/1159-3              Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      10155/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:411

Saksnr:16/1161-2              Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      10156/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:411

Saksnr:16/1161-3              Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      10157/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:F07

Saksnr:16/69-34                Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/JHA                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LEDSAGERBEVIS

 

Lnr:      10158/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:613

Saksnr:16/7-10                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Ole-Petter Johansen

             Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE

 

Lnr:      10160/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:151

Saksnr:16/4-28                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Solfrid Sæther

             Dok.beskr: JUSTERING AV HUSLEIA FOR LEIE AV FYSIOTERAPILOKALENE VED RENNEBU HELSESENTER

 

Lnr:      10161/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:151

Saksnr:16/4-29                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Stein Bjerkset

             Dok.beskr: JUSTERING AV HUSLEIA FOR LEIE AV FYSIOTERAPILOKALENE VED RENNEBU HELSESENTER

 

Lnr:      10162/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:PLAN 2015005

Saksnr:15/1064-37            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/LSK                Journalenhet:KOM

             Navn:         Sámediggi Sametinget

             Dok.beskr: UTTALELSE FRA SAMETINGET - OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM

 

Lnr:      10163/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:034 &23

Saksnr:14/3229-103          Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/NFO                Journalenhet:KOM

             Navn:         Sør-Trøndelag fylkeskommune

             Dok.beskr: TILLEGGSTILRÅDING FRA FYLKESMANNEN OM KOMMUNEREFORMEN

 

Lnr:      10166/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:233

Saksnr:16/1173-1              Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/VSK/UBR                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VOLL SKOLE SKOLEÅRET 2015/16

 

Lnr:      10172/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 31/89

Saksnr:16/857-15              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         HAMOS Forvaltning IKS

             Dok.beskr: SLAMTØMMING - 31/89 - UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:      10173/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:460

Saksnr:16/666-4                Dok.type: /U               Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/VSK/HSE                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SVAR - PERMISJONSSØKNADER - VOLL BARNEHAGE

 

Lnr:      10176/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 31/89

Saksnr:16/857-16              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Comfort Oppdal

             Dok.beskr: SV: ARVE RYGG SAK 341 - 16

 

Lnr:      10186/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 62/254

Saksnr:16/1126-2              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Bjørn Nyberg

             Dok.beskr: 62/254 - PÅSLIPP TIL KOMMUNALT VA-NETT

 

Lnr:      10189/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 156/1

Saksnr:16/1110-2              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         John Sponaas

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DELING AV EIENDOM

 

Lnr:      10191/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 21/83

Saksnr:16/613-15              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         HAMOS Forvaltning IKS

             Dok.beskr: SLAMTØMMING - 21/83 UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:      10192/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 23/20

Saksnr:16/796-11              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         HAMOS Forvaltning IKS

             Dok.beskr: SLAMTØMMING - 23/20 - UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:      10193/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 31/82

Saksnr:16/528-8                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Sande hus og hytter as

             Dok.beskr: ANGÅENDE PLASSERING AV HYTTE

 

Lnr:      10195/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 31/89

Saksnr:16/857-19              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Arve Rygg

             Dok.beskr: SV: ARVE RYGG 31/89

 

Lnr:      10202/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 13/41

Saksnr:16/440-9                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         HAMOS Forvaltning IKS

             Dok.beskr: SLAMTØMMING - 13/41 UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG GRANSLETTET NERSKOGEN

 

Lnr:      10203/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:MAT 13/41

Saksnr:16/440-10              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Eivind Esp

             Dok.beskr: FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 13/41 UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG GRANSLETTET NERSKOGEN

 

Lnr:      10244/16               Regdato:23.11.2016 Arkivkode:L32

Saksnr:16/1046-7              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/KUL/ASN                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Ivar M. Aas

             Dok.beskr: INNSPILL NAVNEFORSLAG ADRESSERING I RENNEBU

 

Publisert: 25. november 2016 ▪ Sist endret: 25. november 2016