Til innholdet

Aktuelt

Rennebu kommunes kulturpris 2017

Publisert: 27. mars 2017

Send inn forslag på kandidater til kulturprisen innen 1. mai

Koordinator Vannområde Orkla

Publisert: 16. mars 2017

Søknadsfrist:06.04.2017

Høring - planlagt utbygging av bredbånd

Publisert: 9. mars 2017 ▪ Sist endret: 16. mars 2017

Høringsfrist 10.04.2017

Oppstart av reguleringsarbeid for rv. 3 Nåverdalsbrua- Gullikstad i Rennebu kommune

Publisert: 6. mars 2017 ▪ Sist endret: 8. mars 2017

Gi innspill innen 7. april

Vi søker rektor til den "Nye" skolen vår!

Publisert: 3. mars 2017

Har du lyst til å lede Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole fra 1. august 2017?

Status skolereform

Publisert: 3. mars 2017 ▪ Sist endret: 7. mars 2017

Planleggingen er i full gang

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid

Publisert: 28. februar 2017

Søknadsfrist 1. april

Dårlig bredbåndhastighet?

Publisert: 28. februar 2017

Hjelp oss å finne ut hvor det er dårlig dekning ved å registrere det på STFK sine sider

Ungdommens kveld i kultursalen

Publisert: 28. februar 2017

Torsdag 9. mars er viet barn og unge i Rennebu

Nybegynner på data og internett?

Publisert: 14. februar 2017

Kurs på Rennebu bibliotek 28. mars kl. 10.00 - 14.00