Til innholdet

2015001 - 21/58 Detaljreguleringsplan Sørøyåsen, delplan Herremskjølen

Høring og offentlig ettersyn til 29.06.2018.

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møtet 22.09.2017 i sak 26/17 å legge forslag til detaljreguleringsplan med rammeplan for vann og avløp ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i Sørøyåsen på Nerskogen og omfatter 12 nye hyttetomter.

Merknader og innspill sendes:
postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 29.06.2018.

MTL-sak 26/17 [1,41 MB]
Plankart [344,88 kB]
Publisert: 15. mai 2018 ▪ Sist endret: 15. mai 2018