Til innholdet

Byggeskikk

Det er utarbeidet egen byggeskikkveileder for Rennebu.
Veilederen består av fire deler:

Lokal byggeskikk

Fritidsbebyggelse

Jordbrukslandskapet

Tettstedsbebyggelse

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 1. februar 2011
Nyttige lenker

Byggesaksskjema
 - Utslipp - pdf
 - Dispensasjon - pdf
Byggeskikk
Kart (WebInnsyn)
Byggeregler (DIBK)
Veiledning til plandelen-pbl (MD)
Lokal slamforskrift (Lovdata)
Bygg og anleggsavfall (Miljødirektoratet)
Matrikkel (Statkart)
SeEiendom (Statkart)
Infoland (Norsk eiendomsinfo)
Utmarkskommunenes Sammenslutning
Minirenseanlegg (Sintef)