Til innholdet

Skole

Rennebuskolen
Rennebu barne- og ungdomsskole
Administrasjon

Ass.rådmann Lill Hemmingsen Bøe er administrativt ansvarlig.

Rektor: Gerd M. Staverløkk

Avdelingsledere: 

1.-4 trinn: Lene Nyhus

5.-7. trinn: Oddveig Uv Værnes

8.-10. trinn: Tove Bruholt

Lokalisering

Skolen ligger i Berkåk sentrum, ved Rennebuhallen og kommunehuset

Elevtall

I barneskolen er samlet elevtall 198

I ungdomsskolen er elevtallet 87

For skoleåret 2017-18 er samlet elevtall i Rennebuskolen 285

 

På Foreldrepulsen får du tips om det å være foreldre i skolen, trykk linken under. 

 

 

Melding om politisk vedtak - prinsipper for behandling av søknad om skoleplass

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandlet saken i møte 24.05.2012 sak 32/12.

Hva er spesialundervisning?

En rask innføring i hva det innebærer

Du kan utgjøre en forskjell!

Mobbing i skole og barnehage

Skoleskyss

For skoleåret 2017/2018

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 2. august 2017