Til innholdet

Helsestasjon

Barn på helsestasjonen

Rennebu helsestasjon har tilholdssted i 1.etasje, Rennebu helsesenter
med adresse Gamle Kongevei 39 A, 7391 Rennebu
 
Tjenesten får du ved henvendelse til helsestasjonen på telefon: 72 40 25 55 eller Helse- og omsorgskontoret på telefon: 72 40 25 06

Helsestasjonen er knyttet til enhet Helse.

Lovgrunnlaget
Helsestasjonstjenesten er lovpålagt og arbeider etter bl.a. Lov om helsetjenesten i kommunene, og forskrifter og veiledere.

Alle som er knyttet til helsestasjonen, har taushetsplikt etter helsepersonelloven

Helsesøstertjenesten omfatter:

  • Helsestasjon 0-5 år
  • Jordmortjeneste
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom
  • Miljørettet helsevern
  • Vi tilbyr også reisevaksiner, i forbindelse med utenlandsreiser, til alle.

 
Helsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud til alle barn i kommunen.
 
Målet for tjenesten er:

  •  Å forebygge sykdom, skader og ulykker
  •  Fremme god fysisk, psykisk og sosial helse
  •  Oppdage feilutvikling så tidlig som mulig

 
Dette utføres gjennom:

 Åpningstider

Mandag 08.00 - 15.00 Helsesøster Jordmor(oddetallsuker) Kontormedarbeider
Tirsdag 08.00 - 15.00 Helsesøster   Kontormedarbeider
Onsdag 08.00 - 15.00 Helsesøster Lege, 1. og 3. onsdag i mnd. Kontormedarbeider
Torsdag 08.00 - 15.00 Helsesøster   Kontormedarbeider
Fredag 08.00 - 15.00 Helsesøster   Kontormedarbeider

 

Legen er til stede kl 09 00 - 14 00.

Helsesøster er ikke bestandig tilstede, kontormedarbeider i Infotorget vil da være behjelpelig.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon

Småbarnstreff ved Frivilligsentralen høsten 2015

Åpent treff hver torsdag fra kl 11.00-13.00

Småbarnstreff våren 2015

Åpent treff på Frivilligsentralen hver torsdag kl. 12.00 - 14.00

Har du spørsmål om ditt barns fysiske og psykiske utvikling eller om det å være foreldre?

Rennebu familiesenter tilbyr gratis rådgivning en tirsdag i måneden

Astmaskole - for deg som har barn med astma

Gratis kurs fredag 31. oktober  

Godkjenning som Ammekyndig helsestasjon

Rennebu er den tredje kommunen i Sør-Trøndelag som har fått denne godkjenningen

De utrolige årene

De utrolige årene er en nøye utprøvd metode for å forebygge og behandle utfordringer man kan ha med barnas oppførsel.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 5. september 2014
Kontakt

Helsestasjon
72 40 25 55

     
Fagansvarlig helsesøster
Siv Eriksen
Tlf. 72 40 25 55
Mob. 911 34 495 

           
Helsesøster
Camilla Wold 
Tlf. 72 40 25 55
Mob: 481 19 188

   
Helsesøster
Bjørg Kjøllesdal
Mob: 900 30 882

  

Kontormedarbeider Infotorget
Barbro H. Skar
Tlf. 72 40 25 06