Til innholdet

Psykisk helsearbeid

Rennebu kommune_istapper

Psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid i Rennebu kommune er et tilbud til alle som ønsker hjelp i forbindelse med psykiske problemer/ lidelser, eller kriser og vanskelige hendelser som skjer i menneskers liv.
Målgruppen er i utgangspunktet personer som er fra 18 år og eldre.
Ungdommer som er under 18 år kan bli henvist fra helsesøster, eller ev. barnevern.

Målsettingen:
Målet med psykisk helsearbeid er å bedre psykisk helse ved å fremme selvstendighet, og evne til å mestre eget liv.

Tilgjengelighet:
Tjenesten er tilgjengelig på hverdager kl. 08.00 - 15.30

Ved akutt krise skal fastlege eller legevakt kontaktes.
Legevakten er bemannet hele døgnet på tlf. 116 117

Tjenesten er frivillig og gratis. Vi som jobber her er konsulenter i helsearbeid. Vi har alle taushetsplikt.

Du kan ta kontakt selv, eller du kan henvises hit fra andre.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 16. februar 2016
Kontakt

Fagkoordinator

Dag Rostad

Mob: 901 89 130

 
Psykiatrisk sykepleier
Mona S. B. Sunnset
Mob. 993 24 480

 
Psykiatrisk hjelpepleier
Hilde Bjerkset
Mob. 905 70 801