Til innholdet

Funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede (TFF) er en enhet av helse og omsorgstjenesten i Rennebu. Den består av omsorgsboligene Joveien 3, Løkkjbakkveien 5 og Løkkjbakkveien 7, Rennebu Arbeidssenter og vedsentralen.

TFF kan også yte tjenesten praktisk bistand opplæring til mennesker som bor hjemme med omfattende bistandsbehov for en periode eller over lang tid.

TFF samarbeider med andre enheter innen Helse og omsorg i saker der det er behov for det.

TFF vektlegger aktivisering, tilrettelegging, opplæring og mestring i den bistanden vi yter.

 

    

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 8. september 2014
Kontakt

Leder
Hanne Kristin Rise
Tlf. 72 40 25 10