Til innholdet

Barnehage

Tur til Flåmoen

 

Rennebu kommune har to barnehager som ligger på Berkåk og Voll.

Vonheim barnehage

Vonheim barnehage ligger i Berkåk sentrum. Barnehagen tilbyr heldagstilbud for barn i alderen 0-6 år, og har åpningstid fra 07:00 - 16:30

 

Voll barnehage

Voll barnehage ligger ca 15 km langs fv 700 fra Berkåk. Barnehagen tilbyr heldagstilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har åpningstid fra 07:00 - 16:30

    

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 16. august 2017