Til innholdet

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, samt den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.

Programmet gir også en mulighet for avklare andre rettigheter til inntekt som du kan ha, dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet er en ny mulighet for deg som:

  • Ønsker å komme i arbeid eller aktivitet.
  • Ønsker å bruke evner og ressurser på noe nyttig og meningsfullt.
  • Trenger veiledning for å finne ut hvilke rettigheter du har.
  • Har levd på økonomisk sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon.
  • Har vært i ulike hjelpetiltak tidligere uten at dette har ført til arbeid eller avklaring.
  • Er motivert til å endre din livssituasjon, men er usikker på hvordan du skal få det til.
  • Ønsker en forutsigbar økonomi med fast lønn (kvalifiseringsstønad) på ca. kroner 140.000,- (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp) i året, pluss eventuelt bostøtte og barnetillegg. For deltakere under 25 år er kvalifiseringsstønaden på 2/3 av full ytelse.


Hva inneholder programmet:

Det er hva du kan, vil og ønsker som i stor grad bestemmer innholdet i programmet. Det vil i hovedsak være fokus på:

  • Arbeidsrettede aktiviteter
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett individuell oppfølging og veiledning


Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på andre områder enn arbeid, kan dette innarbeides i programmet. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, fritidsaktiviteter, psykisk helse, kosthold og fysisk trening.

Du får ansvar for å følge opp programmet, med veiledning fra Nav-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ytterligere ett år, eventuelt mer dersom dette er nødvendig.

Publisert: 24. november 2009 ▪ Sist endret: 25. januar 2010
Kontakt

Tlf. 55 55 33 33
 
E-post: pk.nav.oppdal@nav.no 
 

 
Åpningstider

Man, ons og fre.

10.00 - 15.00