Til innholdet

Vann og avløpsanlegg

Rennebu kommune_Berkåk vannverk
  • Rennebu kommune eier og drifter seks vannverk i kommunen; Berkåk, Ulsberg, Innset, Havdal, Grindal og Jønnåbakken på Nordskogen.
  •  Rennebu kommune eier og drifter ni avløpsanlegg i kommunen; Berkåksmoen, Ulsberg, Innset, Havdal, Stamnan, Jønnåbakken, Voll, Grindal og Nerskogen.
  • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer gir abonnenter til kommunale vann- og avløpsanlegg mulighet for å installere vannmåler. Ta kontakt med Teknisk drift dersom du ønsker å installere vannmåler.
  • Det daglige arbeidet med de kommunale vann- og avløpsanleggene utføres av driftsavdelingen ved Teknisk drift. De har tilhold i Industriveien 6.
  • Kvaliteten på drikkevannet overvåkes kontinuerlig. Les mer (pdf i nytt vindu)
           

Rennebu Kommune har vedtatt tømming av septik fra alle boliger hvert andre år med mulighet for tømming hvert år etter eget ønske. Dette administreres av Hamos med fakturering direkte fra dem.  
Tømmingen foretas hver år etter oppsatt tømmerute som kunngjøres.
Krisetømming kan bestilles ved henvendelse til HAMOS forvaltning.
Abonnenten faktureres ekstra for tjenesten.

 
 

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Kommunalteknisk VA-NORM

Normen klargjør krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold, men vil så langt det er praktisk mulig også danne grunnlag for krav til standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere.

Gravemelding

Teknisk drift har utarbeidet skjema for registrering av alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale vann- og avløpsanlegg eller ved kommunale bygninger.

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 12. mai 2017