Til innholdet

Vei og trafikk

Rennebu kommune - vei
  • Rennebu kommune eier og drifter i overkant av 57 km med kommunale veier. I tillegg kommer gang/sykkelveier og offentlige parkeringsplasser. Dette omfatter områder fra Tysksetra i sør til Jønnabakken i nord og Grindal i vest. De fleste veiene/plassene har grusdekke.
    Det meste av vintervedlikeholdet er bortsatt og det skal være ferdig vedlikeholdt innen kl 06.00 og avsluttes kl. 22.00.
  • Kravet om brøyting er maks 15 cm med snø på veiene, men det er andre krav på en del plasser/gangveier på Berkåk
  • Strøing utføres etter behov og vurderes fra gang til gang.
  • For informasjon om kommunale veier kan du ta kontakt med Teknisk drift på kommunehuset.
    Riks- og fylkesveier eies og driftes av Statens Vegvesen. For informasjon om riks- og fylkesveier kan du ta kontakt med Vegvesenets trafikkinformasjon på tlf 175 eller på internettadresse www.vegvesen.no/trafikkinformasjon.
  • Det er avtale med KRK om kontroll og skifte av lyspærer på gatelysene 15 februar, 15 september og 15 desember. Utenom disse datoene er det kun større feil (fotoceller med mere) som blir oppfulgt, dette bestilles av RK
  • Trafikksikkerhetsutvalget (Terje Daffinrud)

        

Asfaltering av kommunale veier

Postmyrveien, krysset sør for Cirkel K og deler av Mjukliveien

Gravemelding

Teknisk drift har utarbeidet skjema for registrering av alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale vann- og avløpsanlegg eller ved kommunale bygninger.

Bompenger på private veier

Innkreving av bompenger på private veier reguleres av veilovens §56.

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 9. desember 2016