Til innholdet

Motorferdsel i utmark

Spor etter motorfersel i utmark

 

Regler for bruk av glattkjøringsbane på Buvatnet

Kjøring kan foregå uke 4 til 9

Leiekjørere snøscooter 2017 - 2018

Oversikt over leiekjørere snøscooter for vintersesongene 2017-2018 i Rennebu kommune

Motorferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Regjeringen har besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den.

Ferdsel med motorfartøy og luftfartøy

Rennebu har egen forskrift som regulerer motorisert ferdsel med båt og landing med sjøfly

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 5. desember 2013