Til innholdet

Rennebu ungdomsråd (RUR)

RUR består for tiden av:

Kristina Aspeggen (leder)

Markus Nyberg

Henrik Skjolden

Thea Emilie Havdal

Henrik Uv Værnes

Aleksander Harnes

 

RUR har som formål:

· RUR er et uavhengig rådgivende organ for kommunestyret i saker som angår barn og unge i lokalsamfunnet.

· RUR skal gi barn og ungdom innflytelse i de saker som barn og ungdom selv finner angår deres oppvekstmiljø

· RUR skal gjennom sin virksomhet gi barn og ungdom ansvar for selvstyrte aktiviteter

 

Ungdomsrådet har siden nyttår vært medarrangør på UKM. De har bl.a fått orientering og kommet med innspill til planlagt boligbygging på Berkåk, samt til planer for Berkåk sentrum. Utvalget har kommet med forslag til nye vedtekter for ungdomsrådet. De har også bevilget støtte til 9. Klassetrinn for gjennomføring av nyttårsball.

Ungdomsrådet har tidligere bevilget penger bl.a til LAN og i høst til skumgummibasseng som brukes til Freestyle motorcross. Ellers ønsker ungdomsrådet å engasjere seg i utvikling av aktivitetspark på Berkåk, samt til oppgradering av badeplassen ved Buvatnet. Det er også lansert andre bademuligheter i kommunen.

Ungdomsrådet tar gjerne i mot innspill og søknader på prosjekter som ungdom i Rennebu ønsker å realisere.

Publisert: 17. februar 2010 ▪ Sist endret: 18. mars 2016